Porównaj produkty

Zamknij Wszystko
Rozwiń Wszystko

BricsCAD®Lite

BricsCAD®Pro

AutoCAD®

Licencjonowanie
 • Licencja wielo-platformowa
 • Wieczysta
 • Wieczysta + Maintenance
 • Subskrypcja
 • Sieć dla wielu użytkowników
 • Wolumen (wieczysty)
 • Akademicka
Rysunki
 • Natywny format pliku DWG (do AutoCAD 2022)
 • Ochrona hasłem
 • eTransmit
 • Menadżer zestawu arkuszy
 • Lokalizacja Geograficzna
 • Porównanie rysunków 3D
 • Współpraca w chmurze
Interfejs
 • Motywy w ciemnych i jasnych kolorach
 • Standardowe polecenia branżowe, aliasy i zmienne
 • Wiersz poleceń (autouzupełnianie, środkowy, klikalne opcje)
 • Karta Start
 • Karty Plik (Rysunek)
 • Zakładki Model i Układ
 • Pasek Menu
 • Paski Narzędzi
 • Wstążka
 • Palety Narzędzi
 • Menu kontekstowe dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy
 • Kontekstowe menu Quad
 • Pasek Stanu
 • Obszary Robocze
 • Okno dialogowe Ustawienia z możliwością wyszukiwania (zmienne)
 • Możliwość zablokowania interfejsu
 • Tryb czystego ekranu
 • Eksplorator Rysunku
 • Konfigurowalny interfejs użytkownika (CUI)
 • Przeglądarka Struktury
 • Layout Manager
Wybór, Uchwyty i Śledzenie
 • Filtrowanie wyboru (SWYBIERZ)
 • Dodaj Wybrane
 • Wybierz Podobny
 • Wybór
 • Przyciąganie do obiektów (Lokalizacje)
 • Śledzenie Biegunowe
 • Snap Zintersection 3D
 • Najbliższy Dystans
 • Adaptacyjny skok siatki
 • Wykrywanie granic w czasie rzeczywistym
 • Dynamiczny LUW
 • Dynamiczny 3D LUW
Narzędzia do rysowania
 • Linia, polilinia, polilinia 3D, splajn, półprosta, prosta
 • Multilinia i style multilinii
 • Okrąg, łuk, elipsa, łuk eliptyczny
 • Wielokąt, prostokąt, region, pierścień, punkt
 • Helisa
 • Parametry 2D, ograniczenia
Narzędzia adnotacji
 • Tekst, tekst wielowierszowy, style tekstu, edytor tekstu
 • Wymiary, style wymiarowania
 • Wiele liderów, style wielu liderów
 • Tekst, tekst wielowierszowy, style tekstu, edytor tekstu
 • Kreskowania, gradienty, edytor kreskowania / gradientu
 • Wymazać
 • Chmura rewizyjna
 • Atrybuty, edytor atrybutów
 • Tabele, style tabel
 • Pola
 • Wyodrębnianie danych
 • Łączenie danych
 • Skalowanie adnotacji
 • Pisownia
Narzędzia do edycji
 • Przesuń, Kopiuj, Obróć, Skaluj, Rozciągnij, Odbij, Wyrównaj
 • Przytnij, wydłuż, wydłuż, przerwij, połącz
 • Zaokrąglanie, Fazowanie
 • COPYGUIDED
 • MOVEGUIDED
 • Edycja uchwytem
 • Panel Właściwości
 • Manipulator (3D Gizmo)
 • Kolejność
 • Undo Per Entity (property history)
 • ARRANGE
 • OPTIMIZE
 • SIMPLIFY
 • FINDOUTLIERS
Narzędzia referencyjne
 • Bloki, edytor bloków
 • Bloki dynamiczne
 • Bloki skierowane w stronę kamery
 • BLOCKIFY
 • Asocjacyjne szyki
 • Dwg (Xref) Dołącz, Przytnij, Wiąż, Edytuj
 • Załącz PDF, klip
 • Dołączanie obrazu, przycinanie, dostosowywanie, przezroczystość
 • Point Cloud Preprocess, Attach, Crop, Colormap
Narzędzia wizualizacji
 • Warstwy, stany warstw
 • Przezroczystość
 • Style Wizualne
 • LookFrom (ViewCube ™)
 • Dopasuj Perspektywę
 • Światła
 • Właściwości światła słonecznego...
 • Materiały
 • Render
 • Edytor Animacji
 • Solucja nawigacji
 • Polecenie ANIPATH
Narzędzia do modelowania
 • Modelowanie ACIS
 • Modelowanie bryłowe i powierzchniowe
 • Prymitywne bryły 3D
 • Prymitywy siatki 3D
 • Polibryła
 • Suma, odejmowanie, przecinanie, kolidowanie
 • Wyciąganie, obracanie, wyciąganie po profilach, przeciąganie, zagęszczanie
 • skręT
 • Zaokrąglanie, Fazowanie
 • Podział
 • Multi-plaster
 • T Połącz, L Połącz, Połącz z najbliższym
 • Wyciągnij Krawędzie
 • Modelowanie bezpośrednie
 • Modelowanie odkształcalne (dowolne)
 • Audyt, Uproszczenie
 • Stitch
 • Parametry i ograniczenia
 • 3D Autoparametrize
 • 3D BLOCKIFY and Parametric BLOCKIFY
 • Tabele projektowania parametrycznego 3D
 • Płaszczyzny przekroju
 • Widoki Rysunku
 • 3D Threads
 • Point Cloud Align
 • Point Cloud Bubble Viewer
Narzędzia cywilne
 • Modelowanie powierzchni TIN
 • Civil Points
 • Powierzchnia objętościowa TIN
 • Stopniowanie
 • Wyrównanie
 • Profiles (Vertical Alignments)
 • Corridors
 • Wsparcie obiektów 3D Civil
 • Boundary Trim
 • Label Styles
Import, eksport, wyjście
 • Drukuj / Plotuj
 • Opublikuj / wydruk wsadowy
 • Pliki CTB i tabele STB
 • Pliki konfiguracji drukarki pc3
 • Nazwane ustawienia strony
 • Import, eksport PDF
 • DAE import/eksport (XML 3D data)
 • Import i eksport IFC
 • Import, eksport 3DM
 • GEOMAP (insert Google and Bing map data into drawings)
 • GISEXPORT
 • Import, eksport LandXML
 • Import Autodesk® Civil 3D Data
 • Import RFA
 • Import SKP
 • DGN Import
 • RVT Import
 • Eksport DWF
 • Eksport SVG
 • eksport FBX
 • Eksport STL
 • Point Cloud Export (.LAS and .PTS)
 • Point Cloud import (.LAS, .LAZ, .PTS, .PTX, e57, .RCS, and .RCP
 • Dodatkowe formaty dostępne w BricsCAD Communicator
Programowanie
 • ActiveX
 • Edycja danych obiektu
 • Nagrywanie makr
 • Pełne wsparcie LISP z obsługą vl-, vlr-, vla- i vlax-
 • System Rozwoju Rozwiązań (SDS/ADS)
 • Silnik DCL
 • COM API
 • Visual Basic for Applications (VBA)
 • Obsługa projektów VBA DVB
 • .NET
 • BRX (ARX)
 • Rozszerzenia TX (Teigha eXtensions)
 • Obsługa plików CUI menu, z wyrażeniami Diesel
Narzędzia Budowlane
 • Funkcje BIM oparte na CAD
 • Narzędzia modelowania strukturalnego
 • Baza danych projektów
 • Biblioteka bazy danych
 • Witryna, budynek i piętra
 • Okna i drzwi
 • W pełni parametryczne tworzenie komponentów BIM
 • BOM Manager
 • Przestrzenie 3D
 • Quickwall
 • Szybkiszkic
 • Point Cloud Floor Detection
 • Point Cloud Projection
 • Point Cloud Geometry Detection
 • Point Cloud FitPlanar (geometry detection)
 • Propaguj
 • Custom BIM Properties
 • Graphical Override
 • Drawing Customizations
 • BIM Dimensions
 • Analytical Models
 • Python Scripts (Beta)
Narzędzia Produkcyjne
 • Przeglądarka Mechaniczna
 • Biblioteka części
 • Piping
 • Modelowanie Złożenia
 • Widoki rozstrzelone
 • Analiza kinematyczna
 • Zestawienie Listy Materiałów
 • Balloons associated with BOM and Drawing Views
 • Arkusz Blachy
 • Konwersja brył 3D do nierozwijalnych części arkusza blach
 • Wycięcia narożników dla sąsiadujących wywinięć
 • Wyciągnięte Gięcia
 • Other features: Junctions, Miters, Tabs, Form Features
 • Kolorowanie
 • Diagnostyka dla niewłaściwych elementów arkuszy blach
 • Przetwarzanie wsadowe