Bricsys Logo
przypadku-logo-willemen
przypadku-logo-bam
przypadku-logo-jdn
etui-logo-pellikaan
etui-logo-cordeel

Bricsys 24/7 to oparte na chmurze (SaaS) środowisko wspólnych danych (CDE) do zarządzania dokumentami i automatyzacji przepływu pracy. Bricsys 24/7 oferuje bezpieczeństwo oparte na rolach i nieograniczoną liczbę użytkowników, aby pomóc upewnić się, że właściwy dokument znajduje się we właściwych rękach we właściwym czasie.

Użytkownicy i role

Ustaw poziomy uprawnień swoim współpracownikom poprzez przypisanie im ról

użytkownicy i role 247

Zautomatyzuj obieg dokumentów

Twórz, edytuj i zarządzaj przepływami pracy, aby zautomatyzować wspólne zarządzanie dokumentami i zadania zwalniania

247-przepływów pracy

Twórz przepływy pracy

Automatyzacja przepływu pracy jest prosta w trybie 24/7 dzięki graficznemu edytorowi przepływu pracy. Dodanie dokumentów do folderu przepływu pracy automatycznie wprowadza je do przepływu pracy. Nie ma prostszego sposobu na zapewnienie zgodności zarządzania projektami.

Przypisywanie zadań

Zadania w przepływie pracy mogą być automatycznie przypisywane według roli, z automatycznymi opartymi na czasie regułami eskalacji.

Status śledzenia

Aplikacja Zadania daje kierownikom projektów przegląd aktualnego stanu projektu w czasie rzeczywistym.

247 zadań

To jest Bricsys

Bricsys, część grupy Hexagon, to globalna firma technologiczna, która tworzy rodzinę produktów BricsCAD® do komputerowego wspomagania projektowania (CAD), oraz platformę współpracy projektowej Bricsys 24/7.

    blog-facebook-iconblog-twitter-iconblog-instagram-iconblog-youtube-iconblog-linkedin-icon
© 2022 Bricsys NV. All rights reserved. 
Part of hexagon