Prosta, ale wydajna współpraca przy budowie

Oparte na chmurze wspólne środowisko danych do zarządzania dokumentami i automatyzacji przepływu pracy.

przypadku-logo-willemen
przypadku-logo-bam
przypadku-logo-jdn
etui-logo-cordeel
etui-logo-pellikaan
COSEP logo white

Co to jest 24/7?

Bricsys 24/7 to oparte na chmurze (SaaS) środowisko wspólnych danych (CDE) do zarządzania dokumentami i automatyzacji przepływu pracy. Bricsys 24/7 oferuje bezpieczeństwo oparte na rolach i nieograniczoną liczbę użytkowników, aby zapewnić, że właściwy dokument znajdzie się we właściwych rękach we właściwym czasie.

24/7 UI - V23

Użytkownicy i Role

Kontrola dostępu oparta na rolach dla wszystkich uczestników projektu, takich jak generalni wykonawcy, podwykonawcy, architekci, radni, projektanci, deweloperzy, konsultanci i inni.

użytkownicy i role 247

Zautomatyzuj obieg dokumentów

Twórz, edytuj i zarządzaj przepływami pracy, aby zautomatyzować wspólne zarządzanie dokumentami i zadania zwalniania

247-przepływów pracy

Twórz przepływy pracy

Automatyzacja przepływu pracy jest prosta w trybie 24/7 dzięki graficznemu edytorowi przepływu pracy. Dodanie dokumentów do folderu przepływu pracy automatycznie wprowadza je do przepływu pracy. Nie ma prostszego sposobu na zapewnienie zgodności zarządzania projektami.

Przypisywanie zadań

Zadania w przepływie pracy mogą być automatycznie przypisywane według roli, z automatycznymi opartymi na czasie regułami eskalacji.

Status śledzenia

Aplikacja Zadania daje kierownikom projektów przegląd aktualnego stanu projektu w czasie rzeczywistym.

247 zadań