BricsCAD BIM.
Vyšší kreativita,
bez nárůstu složitosti.

Stáhnout Co je nového v BricsCAD V18? 24/7 interface

Plně respektujeme vaši roli projektanta.

Začněte jednoduchým návrhem a postupně doplňujte podrobnosti až dosáhnete plně funkčního informačního modelu budovy.

Kontrolujte svůj model od staveniště až po jednotlivé místnosti

BricsCAD BIM funguje logicky, podobně jako myslíte vy. Modely BIM jsou umístěny na staveništi, jedno staveniště může obsahovat více budov. Každá budova se skládá z jednoho nebo více podlaží. Nad vlastnostmi těchto BIM prvků máte vždy plnou kontrolu.

Snadné připojování dat ke stavebním prvkům

Prostřednictvím panelu BIM můžete stavební materiály a skladby materiálů ukládat v databázi projektu. Definice stavebních materiálů obsahují údaje o konkrétních materiálech spolu s názvy vrstev a předpisy pro renderování.

Snadné generování výkresů

Během několika sekund můžete generovat sady listů s výkresy půdorysů, řezů a pohledů. Potřebujete-li na výkresech více podrobností, využijte možnosti definovat řezy pro detail.

Tvorba řezů pro detail

V BricsCAD BIM je snadné vytvářet konstrukční detaily jako součást dokumentace projektu. Úroveň rozkreslení detailů si můžete sami nastavit. Po jakýchkoli změnách návrhu se detaily budou automaticky aktualizovat.

Využijte plného výkonu vašeho počítače

Stavební projekty jsou stále komplikovanější, tak proč nevyužít počítač, aby vám pomohl při řízení vašich BIM modelů? Pomocí inteligentních nástrojů BricsCAD BIM můžete analyzovat vazby a propojení mezi stavebními prvky. Tyto nástroje usnadňují vyhledávání problémů, takže vám zbude více času pro zdokonalování vašich návrhů.

Novinka

Příkaz BIMSUGGEST analyzuje propojení

Příkaz BIMSUGGEST dokáže analyzovat propojení dvou vybraných stavebních prvků a navrhnout jeho použití v jiných automaticky vyhledaných částech projektu. Aplikace navrženého propojení záleží na vašem potvrzení. Nástroj BIMSUGGEST usnadňuje vyhledávání problémů, takže vám zbude více času pro zdokonalování vašeho návrhu.

Novinka

Automatická klasifikace nástrojem BIMIFY

S nástrojem BIMIFY proměníte váš stavební model na plnohodnotný BIM projekt. Klasifikace stavebních prvků (konstrukční a architektonické prvky, prvky technického zařízení budov) a jejich prostorového umístění proběhne automaticky, takže vám zbude více času na vlastní projektování.

Novinka

Modelování konstrukcí

Nové nástroje pro modelování konstrukcí dokáží rozeznat liniová tělesa a automaticky je klasifikovat jako sloupy, nosníky, zábradlí, potrubí apod.