Zahrnuto v 

Jedinečný pracovní postup s mračny bodů

Rychle importujte naskenovaná data pro vizualizaci a vytváření 3D modelů

pointcloud-banner-thumb

Zobrazit mračna bodů

BricsCAD používá vylepšenou reprezentaci dat k urychlení výkonu zobrazení mračna bodů, přičemž využívá polovinu místa na disku oproti zdrojovým souborům mračna bodů.

Vyžaduje

Modelování pomocí dat mračna bodů

Vyžaduje

Skenovat do BIM

V BricsCAD BIM V21 pokračujeme ve vývoji naší technologie Scan to BIM s nástroji pro zarovnání podle skenování, získání geometrie rovinného povrchu a generování objemových úseků z dat skenování.

Vyžaduje