Novice

Prikaz vseh novic

20.2.2018

BricsCAD V18.2 is available today!

Različica V18.2 nudi nove zmogljivosti same BricsCAD platforme. Nove asociativne središčne črte in oznake pripomorejo k avtomatizaciji risanja ter modeliranja. V različici V18.2. je prvič možno direktno urejanja besedila. Ukaza Trim in Extend delujeta tudi na okvirju okna Viewport. Značilni BricsCAD Quad kurzor in namigi so posodobljeni v različici V18.2. Izdelava 2D in 3D povezav je bolj enostavna.

Ali uporabljate PDF podloge pri risanju ali modeliranju? BricsCAD V18.2 jih sedaj prikaže še v boljši in konstanti resoluciji ter omogoča hitrejše zumiranje in premike risbe. Prikaz PDF podloge lahko nadziramo po potrebi preko nastavitev.


Posodobljeno 3D direktno modeliranje omogočajo še bolj enostavno izdelavo zavrtenih, raztegnjenih in simetričnih objektov Solid. Zaznavanje obodne meje modela se lahko uporabi pri napredni izdelavi oblik. Izboljšana je izdelava 2D dokumentacije na osnovi VIEWBASE.


BricsCAD V18.2 vključuje tudi BricsCAD LISP Advanced Development Environment.


BricsCAD BIM V18.2

Zmogljiv BIMIFY je v različici BricsCAD BIM V18.2 postal še hitrejši in pametnejši. Elementi izdelani iz standardnih profilov so prepoznani kot nosilni in avtomatsko označeni s podatki. BricsCAD BIM zmore še hitrejšo izdelavo in urejanje linearnih Solid-ov. Dodali smo še podporo avstralskih standardov za jeklene profile.


A to je le še začetek. Zaznavanje prostorov okoli prostorskih objektov je še pametnejše. V različici BIM V18.2 lahko v prostoru izdelamo prostorski prerez kot pogled v prostoru. S pomočjo orodja BIM Suggest in prerezov lahko prikažemo kako se sestavi vaš BIM. Ob vstavitvi komponente v zid je ta samodejno BIM kategorizirana. V18.2 po novem omogoča prekinitev povezave med oknom in zidom ter ohranitve odprtine v zidu ob izbrisu okna.


BricsCAD Platinum in Sheet Metal V18.2

BricsCAD Platinum z vsako novo različico nudi več možnosti modeliranja za strojne inženirje. Nova orodja za modeliranje, povezovanje in izdelavo načrtov nadgrajujejo že tako zmogljiva orodja. A to je le še začetek izboljšav v različicah Platinum in Sheet Metal V18.2.


Nastavitve Sheet metal se lahko sedaj shranijo že kar v predlogo Template. Sosednje zavoje lahko izvozimo v OSM datoteke za proizvodnjo. Razvijanje je izboljšano z glajenjem nazobčanih krivulj. Vrsta novih LISP ukazov pa avtomatizira izbiro ter urejanje pločevin.


Pri slabših načrtih in izvozu sestavov pločevine lahko okno opozori na deformirane dele. Model na osnovi krivulj omogoča popravljanje teh delov tako, da so ti uporabni v proizvodnji.


Kdaj zadnja različica programa ni zadnja?

Ob vsej predanosti naših razvojnih strokovnjakov BricsCAD platformi, se boste verjetno strinjali, da je ta prihodnost CAD projektiranja na .DWG osnovi. BricsCAD uporabnik z vsakim letom pridobiva na vrednosti svoje licence. To je zmagovalno za vse sodelujoče na projektu. Če še niste uporabnik, bi BricsCAD morali pričeti uporabljati že danes.


Prenesite BricsCAD V18.2