Communicator for BricsCAD®

Импортиране / експортиране на 3D CAD данни

Communicator за BricsCAD осигурява импортиране на геометрия и PMI данни от всички големи CAD системи.

Налично за

Communicator for BricsCAD®

Импортиране, редактиране, експортиране, сътрудничество

Communicator за BricsCAD осигурява възможност за обмен на информация при използване на различни CAD системи за инженерно проектиране.

Изтегли Communicator Вижте цените

BricsCAD Communicator работи върху BricsCAD Pro, Platinum, BIM и Mechanical.

Импортиране

ACIS: .asab, .asat, .sab, .sat

Autodesk Inventor: .iam, .ipt

CATIA v4: .model

CATIA v5/v6: .CATPart, .CATProduct, .CGR

Creo Elements / Pro Engineer: .asm, .prt

IGES: .iges, .igs

NX: .prt

Parasolid: .xmt_bin, .xmt_txt, .x_b, .x_t

Siemens: .jt

SolidWorks: .sldasm, .sldprt

STEP: .step, .stp, .stpz

VDA-FS: .vda

XCGM: .xcgm

Експортиране

3D PDF: .pdf

ACIS: .asab, .asat, .sab, .sat

CATIA v4: .model

CATIA v5: .CATPart, .CATProduct

IGES: .iges, .igs

STEP: .step, .stp

VDA-FS: .vd

XCGM: .xcgm

Импортиране

ACIS

CATIA v4: .model

Creo Elements / Pro Engineer: .asm, .prt

IGES: .iges, .igs

Parasolid: .xmt_bin, .xmt_txt, .x_b, .x_t

Siemens: .jt

Solid Edge: .asm, .par, .psm

SolidWorks: .sldasm, .sldprt

STEP: .step, .stp, .stpz

VDA-FS: .vda

XCGM: .xcgm

Експортиране

3D PDF: .pdf

ACIS: .asab, .asat, .sab, .sat

CATIA v4: .model

IGES: .iges, .igs

STEP: .step, .stp

VDA-FS: .vda

Импортиране

ACIS: .asab, .asat, .sab, .sat

CATIA v4: .model

Creo Elements / Pro Engineer: .asm, .prt

IGES: .iges, .igs

Parasolid: .xmt_bin, .xmt_txt, .x_b, .x_t

STEP: .step, .stp, .stpz

VDA-FS: .vda

Експортиране

ACIS: .asab, .asat, .sab, .sat

CATIA v4: .model

IGES: .iges, .igs

STEP: .step, .stp

VDA-FS: .vda

Започнете днес

Изпробвайте BricsCAD безплатно за 30 дни. Без риск, без плащане, просто го изтеглете.

Опитайте сега

Налично за