Bricsys Logo
case-logo-willemen
case-logo-bam
case-logo-jdn
case-logo-pellikaan
case-logo-cordeel

Bricsys 24/7 е базирана на облак (SaaS) Common Data Environment (CDE) за управление на документи и автоматизация на работния процес. Bricsys 24/7 предлага базирана на роли защита и неограничени потребители, за да гарантира, че правилният документ е в правилните ръце в точното време.

Потребители и роли

Задайте управление на достъпа, базирано на роли за всички членове на проекта

users-and-roles-247

Автоматизирайте потока на документите

Създавайте, редактирайте и управлявайте работни потоци, за да автоматизирате общите задачи за управление на документи и техните издания

247-workflows

Създавайте работни процеси

Автоматизирането на работния поток е лесно в 24/7 с графичния редактор на работния процес. Добавянето на документи в папка на работния поток автоматично ги въвежда в работния поток. Няма по-лесен начин да се гарантира спазването на управлението на проекти.

Задайте задачи

Задачите в работния поток могат да се задават автоматично по роли, с автоматични, базирани на времето правила за ескалация..

Проследяване на състоянието

Приложението за задачи дава на ръководителите на проекти преглед на текущото състояние на проекта в реално време.

247-tasks

This is Bricsys

Bricsys, part of Hexagon, is the global technology company that creates the BricsCAD® family of computer aided design products and the Bricsys 24/7 project collaboration platform.

    blog-facebook-iconblog-twitter-iconblog-instagram-iconblog-youtube-iconblog-linkedin-icon

© 2022 Bricsys NV. All rights reserved.

Part of hexagon