Bricsys 24/7 là tất cả về làm việc cùng nhau

Quản lý tài liệu của bạn trên toàn cầu

Quản lý tài liệu đơn giản và an toàn với quyền truy cập vào tài liệu của bạn từ mọi nơi.

Tìm hiểu thêm

Người quản lý mô hình hoàn hảo của bạn cho BIM

Khám phá, xem, chú thích và cắt các mô hình 3D của bạn một cách tương tác, trong đám mây.

Tìm hiểu thêm

Tạo người dùng và vai trò không giới hạn

Đặt quyền người dùng bằng cách tạo vai trò để đơn giản hóa việc quản lý quyền.

Tìm hiểu thêm

Tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại

Tạo các tiện ích để tự động hóa các tác vụ mà bạn sử dụng hàng ngày với trình chỉnh sửa luồng công việc đồ họa kéo và thả của 24/7.

Tìm hiểu thêm

Quản lý tài liệu của bạn trên toàn cầu

Bricsys 24/7 cung cấp quản lý tài liệu an toàn và đơn giản. Truy cập tài liệu của bạn từ bất cứ đâu. Chia sẻ chúng với các nhóm toàn cầu của bạn. Xem chúng trên bất kỳ thiết bị nào. Hợp tác với dự án của bạn. An toàn. 24/7.

Quản lý phiên bản

Nhật ký hoạt động chi tiết

Metadata

Tìm kiếm mạnh mẽ

24/7 interface 24/7 communications tab

Người quản lý mô hình hoàn hảo của bạn

Bricsys 24/7 cho phép bạn dễ dàng chia sẻ Thiết kế mô hình thông tin xây dựng (BIM) với các kỹ sư, chuyên gia xây dựng, chủ sở hữu tòa nhà và các nhà khai thác. Họ có thể khám phá, xem, chú thích và cắt mô hình 3D của bạn tương tác, trong đám mây.

Khám phá dữ liệu

3D Viewer

Mô tả các mô hình 3D

Quản lý toàn bộ .dwg và XREF

3D Viewer 24/7
unlimited users in 24/7

Tạo người dùng và vai trò không giới hạn

24/7 cho phép người dùng không giới hạn làm việc cùng nhau. Quản trị viên dự án có thể thiết lập quyền người dùng bằng cách tạo ra các vai trò để đơn giản hóa việc quản lý quyền. Quản trị dễ dàng như 1, 2, 3.

Quản lý người dùng

Tạo các vai trò

Tự động lặp lại các tác vụ

Xây dựng các vật dụng của riêng bạn để tự động hóa các tác vụ mà bạn sử dụng hàng ngày. Thật dễ dàng với trình biên tập công việc đồ hoạ kéo-và-thả của 24/7.

Tự động xử lý

Quản lý công việc

automate tasks

Đã đến lúc sắp xếp

Thử 24/7 miễn phí trong 30 ngày

Khám phá sự thân thiện

Bricsys cung cấp nhiều hơn

Bộ công cụ thiết kế CAD 2D/3D

Building Information Modeling

Thiết kế & sản xuất sản phẩm

Đã đến lúc sắp xếp

Dùng thử Bricsys 24/7 miễn phí trong 30 ngày. Không có rủi ro, không có thẻ tín dụng, chỉ cần đăng ký.

Bắt đầu