Lựa chọn Thực Tế Mua hoặc đăng ký BricsCAD, có sẵn dưới dạng giấy phép đơn, khối lượng và mạng Tìm hiểu thêm

Bricsys xây dựng BricsCAD®
cho những người xây dựng mọi thứ

Video 1 phút của BricsCAD là gì

2D/3D CAD và các ứng dụng

cho dân dụng, kết cấu, GIS, HVAC, điện và AEC

Building Information Modeling

cho kiến trúc sư, kỹ sư và nhà thầu

Thiết kế cơ khí

cho Mô hình Lắp ráp và Kim loại Tấm

Kết nối 2D và 3D tại Mazda
Tập đoàn Takamiya xây dựng giá trị với BricsCAD
BricsCAD đưa Studio Mouton thẳng lên 3D
Thiết kế ổ đĩa BricsCAD "bằng chứng trong tương lai" tại NS-TEXENG
Stageco Hà Lan làm rung chuyển toàn cầu với BricsCAD
Ecophos liên kết tất cả cùng với BricsCAD
Nguyên mẫu làm tất cả với BricsCAD
BricsCAD là trung tâm dữ liệu thiết kế tại Noraqua