Hệ thống CAD tốt nhất thế giới đã trở nên tốt hơn với việc phát hành BricsCAD V18. Nâng cấp hoặc mua ngay hôm nay!

BricsCAD V18 đã có.
Tất cả giải pháp thiết kế-trong-một đầu tiên ở .dwg

Khám phá BricsCAD

Chia sẻ, chú thích, cộng tác. 24/7

Khám phá Bricsys 24/7

BricsCAD BIM.
Nâng cao tính sáng tạo,
không phức tạp.

Khám phá BricsCAD BIM

Dùng thử miễn phí BricsCAD trong 30 ngày.

Sẵn có

BricsCAD

Tính năng CAD 2D và 3D Direct Modeling quen thuộc

BricsCAD BIM

Tạo và quản lý dự án xây dựng

BricsCAD Sheet Metal

Tạo, Gia công lại và trải các bộ phận kim loại tấm.

Bricsys 24/7

Phối hợp các dự án xây dựng trong đám mây

Tin mới nhất

forum

Chúng tôi đã mở diễn đàn cho toàn bộ cộng đồng CAD

Mọi người đều có thể đăng và trả lời các câu hỏi, thậm chí khi không có tài khoản Bricsys. Diễn đàn hiện có trực tiếp trên forum.bricsys.com thay vì trong trang web của Bricsys.

Đi tới diễn đàn

Khách hàng sử dụng BricsCAD