BricsCAD BIM.
Poveča kreativnost,
ne zahtevnost.

Prenos Kaj je novega v BricsCAD V18? 24/7 interface

Spoštujemo vašo vlogo projektanta.

Osnovnim načrtom dodajte detajle in jih izpopolnite v polno zmogljiv BIM model.

Preučite vaš model od situacije do sobe

BricsCAD BIM razmišlja enako logično kot vi. BIM model obstaja na zemljišču. Tvori ga lahko samo ena ali več stavb. Vsaka stavba ima lahko več etaž. Lastnosti BIM elementov lahko polno nadzirate.

Enostavna dodelitev informacij gradbenim elementom

Stavbne materiale in sestave lahko shranite v projektno podatkovno bazo na BIM panelu. Ti vsebujejo informacije o samih materialih skupaj z imeni slojev in nastavitvami za renderiranje.

Enostavna izdelava načrtov

Hitra izdelava formatov za tiskanje ter vstavitev tlorisov, pogledov in prerezov. Ob zahtevi po večji stopnji detajliranja model posodobite z izdelavo detajlov.

Izdelava prerezov detajlov

Z BricsCAD BIM lahko hitro izdelate natančne prereze modela za projektno dokumentacijo. Model lahko detajlirate do poljubne stopnje. Ob spremembi modela se vsi detajli samodejno posodobijo.

Izkoristite polno zmogljivost vašega računalnika

Zakaj ne bi z modelom upravljali preko računalnika, medtem ko BIM postaja bolj zahteven? Vse povezave med stavbnimi elementi lahko analizirate s pomočjo inteligentnih BricsCAD BIM orodji. Z njimi prihranite na času za odkrivanje težav in se posvetite boljšemu urejanju načrtov.

Novo

Analiza povezav z BIM Suggest

Izberite dva stavbna elementa in BIM Suggest bo analiziral njuno medsebojno povezavo. Ta bo predlagal dele na objektu, kjer je enako povezavo možno uporabiti. Nadzirate lahko način, kako se te povezave posodabljajo. Z BIM Suggest prihranite na času za odkrivanje težav in se posvetite boljšemu urejanju načrtov.

Novo

Samodejno razvrščanje z BIMIFY

Od koncepta do BIM-a s pomočjo BIMIFY. Razvrščanje stavbnih elementov (osnova, arhitektura, gradbeništvo, zgradba) in njihovega prostora (situacija, stavba, etaže) je avtomatsko. Tako lahko več časa posvetite vaši stroki.

Novo

structural Modeling

Nova BricsCAD BIM orodja Structural Modeling prepoznajo linearne elemente in jih samodejno opredelijo kot stebre, nosilce, ograje, cevi in še več.