Novinky v BricsCAD® V24

Naše nejnovější verze přináší vylepšení nástrojů a funkcí, které máte rádi a přidání nových funkcí a uživatelského rozhraní, což navýší vaši produktivitu.

* Bezplatná 30denní zkušební verze, není nutná žádná kreditní karta.

Filters:

Pro / Lite
Inženýrské stavby & Zeměměřictví
BIM
Mechanical
Aktualizováno

Novinky ve verzi V24.2

Consistent control of custom paper sizes for Print & Publish output

Pro / Lite

VYLEPŠENO

Tisk & Publikovat

BricsCAD podporuje vlastní velikosti papíru pro tiskárnu, aby zajistil konzistentní tiskové a publikační výstupy.

Improved layout preview generation in Sheet Set Manager

Pro / Lite

VYLEPŠENO

Správce sady listů

Zlepšili jsme výkon importu stávajících rozvržení výkresů do nového listu.

Status bar indication of hidden entities in the current drawing

Pro / Lite

NOVÉ

HIDEOBJECTS (SKRÝTOBJEKTY) - na stavovém řádku

Přítomnost skrytých nebo izolovaných objektů ve výkresu je nyní přímo indikována na stavovém řádku.

UI access to nested purge functionality

Pro / Lite

NOVÉ

Vnořené operace příkazu VYŘADIT - nové uživatelské rozhraní

Vnořené operace příkazu VYŘADIT lze nyní vybírat z dialogového okna Vyřadit, a to buď v samostatném režimu, nebo prostřednictvím Správce stavu výkresu.

FINDOUTLIERS

Pro / Lite

VYLEPŠENO

FINDOUTLIERS

V aplikaci BricsCAD unikátní pracovní postup příkazu NAJÍTODLEHLÉ nyní lépe pracuje s výkresy velkých rozměrů. Vylepšené je také uživatelské rozhraní pro lepší použitelnost - včetně možnosti kreslit platnou oblast, přepínače režimů 2D/3D a nové symboliky  ikon pro neviditelné, zmrazené a skryté odlehlé hodnoty.

Option to save converted blocks to Library folders

Pro / Lite

NOVÉ

Knihovny bloků

Převedené parametrické bloky lze nyní automaticky ukládat do knihoven bloků.

Improved UX during Direct Modeling operations

Pro / Lite

NOVÉ

Přímé modelování

Aplikace BricsCAD nyní zobrazuje dočasnou grafiku, která pomáhá při operacích úprav přímého modelování

Improved property panel performance with large datasets

Pro / Lite

VYLEPŠENO

PROPOBJLIMIT

BricsCAD nyní spravuje vyhodnocování vlastností výkresů, aby urychlil načítání velkých nebo složitých výkresů. U velkých nebo složitých výkresů se výrazně zlepšil výkon panelu vlastností a polí.

Display performance improvements for Spline-fit POLYLINEs

Pro / Lite

VYLEPŠENO

KŘIVKA Spline-vyhladit

Výrazně jsme zlepšili zobrazovací výkon spline-vyhladit KŘIVKY.

Display performance improvements for color-mapped Point Clouds

Pro / Lite

VYLEPŠENO

Mračna bodů

Výrazně jsme zlepšili výkon zobrazení barevně mapovaných mračen bodů a přidali možnost použít barevnou mapu na základě klasifikace.

Civil functionality - Improved UI

Inženýrské stavby & Zeměměřictví

VYLEPŠENO

Funkcianalita aplikace Civil - Vylepšené uživatelské rozhraní

Pro několik funkcí aplikace Civil, které dříve vyžadovaly zadávání z příkazového řádku, jsme přidali dialogová okna, která urychlují, usnadňují a zpřehledňují práci s TIN body a povrchy.

GIS Layer Editing

Inženýrské stavby & Zeměměřictví

VYLEPŠENO

Editace vrstev GIS

Nyní je možné upravit název a formát polí existující vrstvy GIS.

Support Geodatabase import

Inženýrské stavby & Zeměměřictví

NOVÉ

Import GIS - formát GDB

Příkaz Import GIS byl rozšířen o podporu importu GIS dat z formátu Geodatabase.

Beam tool

BIM

NOVÉ

Nástroj Nosník

Nástroj Nosník slouží k přidávání nosníkových prvků do modelů budov pomocí obecných nebo standardních tvarů z knihovny.

Wall tool

BIM

VYLEPŠENO

Nástroj Stěna

Nástroj Stěna nyní dokáže přizpůsobit stěny datům mračna bodů, bez omezení na směry X a Y.

IFC Import Dialog

BIM

NOVÉ

Dialogové okno importu IFC

Import IFC je nyní interaktivní, s novým, snadno použitelným dialogovým oknem a funkcí filtrování.

IFC 4 Reference View Export

BIM

VYLEPŠENO

Export IFC 4 referenčního pohledu

Díky vylepšenému exportu referenčního zobrazení IFC4,  jsou nyní exportovány také vrstvy.

Roof tool

BIM

VYLEPŠENO

Nástroj Střecha

Nástroj Střecha má novou možnost křivka, která umožňuje vytvořit střechu známým způsobem v CAD.

Point Cloud Color Map

BIM

VYLEPŠENO

Mračna bodů

Mračnům bodů lze nyní přiřadit barevnou mapu na základě klasifikace a průhlednosti.

AMPARTREF

Mechanical

VYLEPŠENO

Odkazy na díl

Přidán příkaz ampartrefedit s dočasnou grafikou symbolů partref s podbarvením a zvýrazněním.  
Přidána možnost připojit odkaz na díl k bloku.  
Přidána možnost označit objekt jako jinou instanci.

BMASSEMBLYINSPECT - New

Mechanical

NOVÉ

Kontrola montáže

Přidáno pravidlo gravitační stability, které pomáhá uživatelům určit, zda by sestavený díl během procesu montáže fyzicky spadl, sklouzl nebo se naklonil. 
Podpora pro matice a pole spojovacích prvků při výpočtu kritérií rozsahu pohybu nástrojů

BMASSEMBLYINSPECT - Enhanced

Mechanical

VYLEPŠENO

Kontrola montáže

Zjednodušení uživatelského rozhraní do jediného interaktivního hlavního panelu.
Zavedeny vyhrazené kroky se samostatnými náhledy a kritérii DFA.
Možnost vypočítat každé kritérium zvlášť s ukazatelem průběhu.

BmExplode

Mechanical

VYLEPŠENO

Rozložené pohledy

Poskytnuty nové možnosti rozloženého zobrazení, které umožňují použití "vlastní kamery" na základě aktuálního kroku sekvence.
Zlepšena přehlednost v příkazu BmExplode skrytím ukazatele průběhu během závěrečné fáze zadávání, což snižuje potenciální zmatek, když příkaz čeká na konečný vstup uživatele.

Rozhraní a uživatelské prostředí

Ribbon - visual and performance enhancements

Pro / Lite

VYLEPŠENO

Pás karet - vizuální vylepšení a navýšení výkonu

V BricsCAD V24 je příkaz RIBBON založen na našem novém rozhraní uživatelského prostředí a obsahuje obecné nastavení velikosti nástroje pásu karet pro použití na 4K obrazovkách.

Start Page

Pro / Lite

VYLEPŠENO

Úvodní stránka

Nová úvodní stránka BricsCAD nabízí přímý výběr šablon a možnost připnout naposledy použité dokumenty tak, aby zůstaly v horní části seznamu.

In product Tutorials

Pro / Lite

NOVÉ

Výukové programy

BricsCAD nyní obsahuje novou řadu výukových programů, které uživatelům pomůžou dozvědět se více o unikátních a výkonných funkcích naší nejnovější verze V24.

ExpressTools - references to on-line Help system

Pro / Lite

VYLEPŠENO

ExpressTools - je propojen s on-line systém nápovědy

ExpressTools je nyní přímo propojen s BricsCAD on-line systémem nápovědy V24.

Updated User Interface

Inženýrské stavby & Zeměměřictví

VYLEPŠENO

Aktualizované uživatelské rozhraní

Pracovní postupy v GIS a TIN Surface se snadněji používají a rychleji se učí pomocí nových dialogových oken a vylepšeného uživatelského rozhraní.

Chytré nástroje řízené umělou inteligencí

TABLEs: SmartCell copy

Pro / Lite

NOVÉ

TABULKA: SmartCell copy

BricsCAD V24 obsahuje novou funkci SmartCell Copy, která zjednodušuje vytváření a úpravy datových tabulek ve vašich výkresech.

COPYGUIDED3D

Pro / Lite

VYLEPŠENO

COPYGUIDED3D

CHYTRÁKOPIE3D nyní pracuje s definovanými vazbami pro lepší správu umístění a manipulaci s entitami detailu.

Bricsys iconUnikátní pro BricsCAD
AIAssist - more dynamic command suggestions / recommendations

Pro / Lite

VYLEPŠENO

AIAsistent - dynamičtější návrhy příkazů

Vylepšili jsme algoritmus návrhu příkazů na pásu karet AI Assist, abychom mohli doporučit chytřejší volby, na základě všech vašich vstupů v BricsCADu.

Bricsys iconUnikátní pro BricsCAD
Parametric Blocks / PBLOCKASSIST - multiple improvements

Pro / Lite

VYLEPŠENO

Parametrické bloky / PBLOCKASSIST - vylepšení

Ve verzi 24 jsme vylepšili nativní BricsCAD parametrické bloky a prostředí převodu z dynamických na parametrické bloky BLOCKCONVERT a přidali jsme přesunutí a otočení do seznamu podporovaných parametrických operací.

Bricsys iconUnikátní pro BricsCAD
DWGHEALTH - multiple fixes and improvements

Pro / Lite

VYLEPŠENO

DWGOPRAVIT (DWGHEALTH) - vylepšení

Unikátní BricsCAD pracovní postup správy stavu výkresu nyní zahrnuje funkce pro vytváření opakovaně použitelných rutin čištění a zahrnuje pracovní postup příkazu OVERKILL ve verzi 24.

Bricsys iconUnikátní pro BricsCAD

Nástroje, příkazy a pracovní postupy

Model view tab Sheet Set Manager

Pro / Lite

VYLEPŠENO

Karta Pohled na model ve Správci sady listů

Ve verzi V24 je ve Správci sady listů k dispozici nová karta Pohled na model. Kromě náhledu přetažení byla do stromového zobrazení sady listů přidána nová funkce přetažení.

QUICKCALC

Pro / Lite

NOVÉ

QUICKCALC

Nový panel QUICKCALC usnadňuje provádění matematických výpočtů s podporou parametrů a vzorců přímo uvnitř BricsCAD V24.

TRIM

Pro / Lite

VYLEPŠENO

OŘÍZNOUT (TRIM)

Příkaz OŘÍZNOUT nyní zvýrazní vybrané segmenty, které lze oříznout nebo protáhnout.

QDIM (Quick Dimensioning)

Pro / Lite

NOVÉ

RKÓTY (QDIM) rychlé kótování

V BricsCAD V24 představujeme příkaz RKÓTY (QDIM). Pomáhá vám vytvářet přímé kóty jednoduchým výběrem objektů, které chcete okótovat.

ANNOMONITOR (mark dis-associated Dimension entities)

Pro / Lite

NOVÉ

ANNOMONITOR (označí nepřidružené entity kóty)

Systémová proměnná ANNOMONITOR umožňuje označit nepřidružené anotační kóty bez ohledu na styl kóty.

Slab Tool

BIM

NOVÉ

BIMDESKA

Pomocí nástroje BIMDESKA snadno vytvoříte podlahu i s předdefinovanou skladbou materiálů

Column Tool

BIM

NOVÉ

Nástroj Sloup

Nástroj Sloup použijte k přidání svislých nosných prvků do modelů budov pomocí obecných nebo standardních tvarů knihovny.

ROOF tool

BIM

NOVÉ

Nástroj Střecha

Pomocí nástroje Střecha je vytvoření střechy jednodušší než kdy dříve. Tvar střechy můžete vytvořit buď výběrem 2 bodů nebo obrysu budovy pro složitější tvar.

Automated scan to BIM

BIM

VYLEPŠENO

Automatizované skenování do BIM

Funkce automatického skenování do BIM se ještě zlepšily díky novému příkazu detekce místností POINTCLOUDDETECTROOMS a příkazu POINTCLOUDFITROOM pro přizpůsobení rovin detekované místnosti v uzavřeném tělesu.

Assembly Inspection

Mechanical

NOVÉ

Kontrola montáže

Jedná se o zcela novou funkci, která umožňuje kontrolovat proces montáže produktu krok za krokem. Pro každý krok může funkce vyhodnotit 3 kritéria, kterými jsou schopnost používat určité dílenské nástroje, viditelnost a fyzická omezení pro volný pohyb dílů.

Part Reference and Part List commands

Mechanical

NOVÉ

Příkazy Reference součásti a Seznam součástí

Nové příkazy AMPARTREF a AMPARTLIST. Upravte a zobrazte pole AMPARTREF pomocí panelu vlastností pro synchronizaci s AMPARTLIST. AMPARTREF vytváří reference součástí, zatímco AMPARTLIST generuje kusovníky ve výkresech.

POWERDIM

Mechanical

VYLEPŠENO

POWERDIM

POWERDIM byl vylepšen opravou chyb souvisejících s hodnotami tolerance.

Welding Symbol Recovery

Mechanical

NOVÉ

Převzít značky svaru

Pomocí příkazu BMWELDSYMRETRIEVE mohou uživatelé přidat obsah svaru a značky v modelovém prostoru a poté tyto značky načíst ve výkresovém prostoru pro generované výkresové pohledy.

Welding Symbol Dialog updates

Mechanical

VYLEPŠENO

Aktualizace dialogu Značka svaru

Přidány nové možnosti, včetně možnosti "Vymazat" pro obnovení výchozího nastavení, "Převrátit strany" pro výměnu značek na straně šipky se symboly na druhé straně a byly přidány ikony v dialogu Značka svaru pro Typy svarů a Obrysy.

Funkce, nastavení a vylepšení výkonu

Sheet Set Manager

Pro / Lite

VYLEPŠENO

Správce sady listů

Správce sady listů BricsCAD byl vylepšen systémem oznámení, který pomáhá více uživatelům přistupovat k jednomu souboru sady listů (.dst).

Generated Drawing Views: Performance improvements

Pro / Lite

NOVÉ

Generované výkresové pohledy: Vylepšení výkonu

V BricsCAD V24 jsme optimalizovali modul generování výkresového pohledu tak, aby vytvářel 2D asociativní výkresové pohledy z vašich 3D modelů až o 40% rychleji než v předchozích verzích.

Constraint Management - better control of arcs and circles

Pro / Lite

VYLEPŠENO

Správa vazeb - lepší kontrola oblouků a kružnic (práce na integraci profilu LGS2D)

Vylepšili jsme systém správy vazeb BricsCAD, abychom lépe řídili geometrii 2D profilu při dramatických změnách hodnot vazeb.

Point clouds - added the Hexagon Point Cloud Classifier (PCC)

Pro / Lite

NOVÉ

Mračna bodů - přidán nástroj Hexagon Point Cloud Classifier (PCC)

BricsCAD V24 obsahuje Hexagon intelligent Point Cloud Classifier (PCC). Tato technologie pomáhá detekovat nalezené objekty uvnitř dat mračna bodů.

The tooltip for Sharp corners on grading is incorrect

Inženýrské stavby & Zeměměřictví

VYLEPŠENO

Ostré rohy na zemním tělese

Kromě předchozí metody zaobleného rohu je nyní umožněno vytvářet i Ostré nebo Úhlové rohy v objektu zemního tělesa.

Civil / Survey Transparent commands

Inženýrské stavby & Zeměměřictví

NOVÉ

Transparentní příkazy Civil / Survey

Do standardních příkazů BricsCAD lze data zadat pomocí formátů civil/survey, například zadávání zatížení a vzdáleností do příkazu křivky.

Weeding and Supplementing options for Breakline and Contour Data

Inženýrské stavby & Zeměměřictví

NOVÉ

Možnosti odstranění a doplnění dat pro povinné spojnice a vrstevnice

Do definic dat povinných spojnic a vrstevnic TIN povrchu byly přidány nové možnosti odstraňování a doplňování . Lze odstranit nepotřebné vrcholy, kde jsou data předigitalizována a další tam, kde je to potřeba vytvořit přesnější a efektivnější povrch.

Create TIN Surfaces from Contour Data

Inženýrské stavby & Zeměměřictví

NOVÉ

Vytvoření TIN povrchů z dat vrstevnic

Vytvoření TIN povrchu z vrstevnic často vytvoří na povrchu rovinné oblasti. V BricsCADu nová možnost vytvořit povrch z dat vrstevnic automaticky minimalizuje tyto rovinné oblasti, kde je to možné.

Column tool with Detection

BIM

NOVÉ

Detekce pro nástroj BIMSLOUP

Modelování pomocí Skenování do BIM je efektivnější díky vylepšenému nástroji BIMCOLUMN, který dokáže detekovat obdélníkový nebo kruhový profil sloupu v řezu mračna bodů.

Quickwall becomes part of the wall tool

BIM

VYLEPŠENO

RychláStěna se stává součástí nástroje Stěna

Funkce RychláStěna je nyní součástí nástroje Stěna. Nyní je možné v jednom nástroji vytvořit jednu stěnu nebo stěnu s více segmenty.

Add background image, sunlight and perspective to your Typed Plan

BIM

NOVÉ

Do typového výkresu lze přidat obrázek na pozadí, sluneční světlo a nastavit perspektivu

Nyní jsou k dispozici v Editoru typů výkresů další nastavení pro lepší grafické znázornění 2D půdorysů.

Exploded Views - Assembly Documentation

Mechanical

VYLEPŠENO

Rozložené pohledy - Dokumentace sestavy

BMROZLOŽIT nyní dokumentuje demontáž produktu a ukládá vlastní pohledy kamery pro každý krok. Přizpůsobte a přiřaďte Mtext a koncové čáry v jednotlivých krocích, ručně změňte pořadí a obraťte pořadí pro sestavení a povolte rychlé animace s nastavitelnými intervaly.

AMBOM Settings dialog

Mechanical

NOVÉ

Dialog Nastavení AMBOM

Implementovali jsme dialog Nastavení AMBOM pro konfiguraci vlastností referencí součástí a nastavení výchozích hodnot pro kusovníky a sběr dat pro rozpisku podobnou aplikaci AutoCAD® Mechanical.

2D Annotation Rescaling in Model space

Mechanical

NOVÉ

Změna měřítka 2D anotací v modelovém prostoru

Přidána proměnná AMSYMSCALE pro řízení měřítka symbolů a textů Mechanical, pro výkresy vytvořené v modelovém prostoru. Do Nastavení přidána systémová proměnná AMSYMSCALE. Přidán příkaz AMRESCALE pro změnu měřítka kót, symbolů, tabulek a textu v modelovém prostoru i rozvržení.

Interoperabilita a integrace

Print to Raster: PNG and TIFF formats

Pro / Lite

VYLEPŠENO

Tisk do rastru: formáty PNG a TIFF

BricsCAD může tisknout a publikovat přímo do více rastrových formátů a nabízí aktualizovanou podporu publikování pro záložky PDF. Také jsme vylepšili možnosti konfigurace výstupu WMF a kvalitu výstupu souborů.

Object Data import / export

Inženýrské stavby & Zeměměřictví

NOVÉ

Import a export objektových dat

BricsCAD nyní může importovat objektová data z aplikace AutoCAD® Map 3D a Civil 3D a vytvořit tak datové vrstvy BricsCAD GIS.

Leverage and round-trip GIS Data

Inženýrské stavby & Zeměměřictví

NOVÉ

Použití a zpětný import GIS dat

BricsCAD nyní může importovat, exportovat, vytvářet, upravovat, mazat a filtrovat data GIS. To umožňuje správu a vytváření dat GIS ve známém prostředí CAD a jejich import zpět do vašeho GIS systému.

RVT Export non-editable and meta-data

BIM

NOVÉ

RVT Export metadat a needitovatelných dat

Nyní můžete exportovat 3D model BIM z BricsCADu jako soubor RVT, takže jej lze importovat do aplikace Revit® jako jeho nativní formát souboru. Tento model je určen k použití jako kontextový model v aplikaci Revit®.

IFC 4 Reference View Export

BIM

NOVÉ

Export IFC 4 referenčního pohledu

Pro export IFC4 nyní vyberte mezi úplným exportem Design Transfer nebo omezeným exportem Referenční zobrazení (Reference View).
Referenční zobrazení je zjednodušený export, který umožní lepší výměnu s jinými nástroji, jako je Revit, které nepodporují úplnou sadu nástrojů IFC.

Unified Namespace for BIM properties

BIM

VYLEPŠENO

Jednotný jmenný prostor pro BIM vlastnosti

Nyní se již nemusíte zabývat výběrem verze IFC pro vlastnosti. Místo 2 různých jmenných prostorů pro vlastnosti IFC2x3 a IFC4 je nyní k dispozici 1 jednotný jmenný prostor založený na IFC4
Při exportu do IFC2x3 je mapování potřebné pro správné názvy vlastností a atributů zpracováno na pozadí.

IFC Validation

BIM

VYLEPŠENO

Validace IFC

Kontrola kvality souboru IFC před importem pomocí příkazu IFCVALIDATE.
Na příkazovém řádku a v souboru protokolu se zobrazí zpráva, pokud jsou v souboru nalezeny chyby proti pravidlům specifikace IFC.

SVG export

Mechanical

VYLEPŠENO

SVG export

Kroky rozloženého zobrazení lze exportovat přímo do formátu SVG, takže je uživatel může připojit do technické publikace. Příkaz má několik nastavení, například barvu a tloušťku čáry.

3DPDF export

Mechanical

VYLEPŠENO

Export 3DPDF

Kroky rozloženého pohledu lze exportovat do formátu 3DPDF včetně animace pohybu součástí. Příkaz má také dialogové okno.

BMBOM Interoperability Enhancements

Mechanical

VYLEPŠENO

Vylepšení interoperability BMBOM

BricsCAD Mechanical zahrnuje BMBOM, špičkovou implementaci funkcí vytváření kusovníků. Toto vylepšení integruje stávající obsah AMPARTREF do BMBOM, což uživatelům poskytuje přístup k celé sadě funkcí rozvržení kusovníku a přizpůsobení, včetně filtrů, řazení a stylů.

DXFOUT

Mechanical

NOVÉ

DXFEXP (DXFOUT)

Příkaz DXFOUT je podporován pro objekty Mechanical pro 2D CAD.

Kontaktujte prodejce

Máte nějaké dotazy týkající se BricsCAD V24?

Jsme tady, abychom vám pomohli. Kontaktujte nás a my se vám ozveme co nejrychleji.

Zůstaňte ve spojení

Chcete mít aktuální verzi?