Bricsys - Mechanical - Compare

Porovnání systémů BricsCAD® a AutoCAD®

Pro uživatele, kteří se rozhodli překročit horizont AutoCADu®, představuje BricsCAD zcela nový svět. BricsCAD je oceňován zejména pro svou bohatou výbavu pro 2D kreslení a 3D modelování.

Classic

Pro

Platinum

2021

LT

Nativní formát výkresu DWG 2018

Známé nástroje pro 2D kreslení

Dynamické bloky

*

*

*

Propojení přes cloud

Síťové licence

**

**

**

x

Trvalé licence

x

x

Plná podpora LISP, VBA, BRX (ARX) a .NET

pouze LISP

x

Přístup k aplikacím třetích stran

x

x

Přímé 3D modelování

x

x

Renderování, materiály a osvětlení

x

x

2D vazby

x

x

x

Volné 3D modelování

x

x

x

Nástroje pro inženýrské stavby

x

x

x

x

3D vazby

x

x

x

x

Výměna 3D dat systémů MCAD

x

***

***

x

x

*

Dynamické bloky:

Pokud vložíte dynamické bloky z AutoCADu do výkresu BricsCADu, můžete je používat. Ale v BricsCADu nelze dynamické bloky vytvářet a editovat jejich definici. Namísto nabídky funkce dynamických bloků se BricsCAD zaměřuje výhradně na parametrizaci. To umožňuje tvorbu definic 2D i 3D bloků pomocí stejné sady nástrojů a pracovního postupu.

**

Síťové licencování:

Síťové licence jsou dostupné za příplatek.

***

Výměna 3D dat systémů MCAD:

Aktivováno s volitelným Modul Communicator pro BricsCAD.