BricsCAD: Nejlepší alternativa pro AutoCAD®

Pro uživatele, kteří se rozhodli překročit horizont AutoCADu®, představuje BricsCAD zcela nový svět. Ve stále narůstající komunitě uživatelů je BricsCAD oceňován zejména pro svou bohatou výbavu pro 2D kreslení a 3D modelování.

Příručka BricsCAD pro uživatele AutoCADu

Vše, co potřebujete vědět o rozdílných a shodných možnostech nejnovějších verzí BricsCADu a AutoCADu®

Získejte zdarma

Porovnání BricsCADu s AutoCADem

V18 (Windows) V18 (Mac) V17 (Linux) AutoCAD
* = Nová vlastnost
Platinum
Pro
Classic
Platinum
Pro
Classic
Platinum
Pro
Classic
2017
LT
Mac
Soubory
Soubory nativně ve formátu .dwg 2018
Podpora formátu .dwg pro AutoCAD verze 2.5 až 2019 × × ×
Příkaz DWGCOMPARE * * * * * * × × ×
Příkaz KEEPME * * * * * * × × ×
Ochrana souborů heslem × × × × × ×
Systém zamykání souborů
Editace externích referencí na místě
Podložení souborů PDF
Export do PDF podle tabulek stylů tisku
Export do 2D a 3D DWF × × ×
Export do SVG × × ×
DAE import/export (XML 3D data) × × ×
eTransmit
Správce sady listů
Bricsys 24/7® (nahrávání, sdílení, prohlížení a komentování dokumentů v cloudu) × × ×
Communicator (rozšířený import/export) (9) × (1) (1) × × × × ×
Prostředí
Dialogové okno Začínáme *
Karty dokumentů ×
Nabídky a panely nástrojů ve formátu CUI
Pás karet ×
Uzamykatelné uživatelské prostředí * * * * * * × × ×
Režim celé obrazovky * * * * * * × × ×
Pracovní prostředí ×
Vizuální přizpůsobení uživatelského prostředí
Rozšířený ovladač Quad 2D/3D × × ×
Ovládač směru pohledu
Palety nástrojů
Standardní nástroje
Příkazová řádka s automatickým dokončováním ×
Výkonný průzkumník výkresu
Správce nastavení s vyhledáváním
Výběr, uchopování a trasování
Náhled výběru
Nástroj pro rychlý výběr
Příkaz ADDSELECTED
Příkaz SELECTSIMILAR
Cyklické procházení entit a subentit při výběru
Chytré uzly při násobné úpravě uzlů
Trasování objektů (SnapTrack™) a polární trasování
3D uchopení ZINTERSECTION * × × ×
3D
Modelování a editace těles ACIS × × × (3) (3)
Přímé modelování × × × × ×
Stěnové prvky (stěny, desky, ...) × × × × × ×
Knihovna součástí (více než 30.000 standardních součástí) × × × × × ×
Vytváření geometrických 3D vazeb × × × × × × × × ×
Řešení geometrických 3D vazeb × × × × × ×
Záměr návrhu × × × × × × × × ×
Styly zobrazení (8) (8) (8) × ×
Definice řezů × × × × ×
Generované pohledy × × × × ×
Vytváření ploch × × × × × ×
Deformační modelování × × × × × × × × ×
Porovnání 3D objektů × × × × × × × × × × ×
Šablonování × × × × × ×
Oprava geometrie × × × × × ×
Podpora fotometrického osvětlení × × × × × ×
Výkonné renderovací jádro × × × × ×
600 renderovacích materiálů ve vysokém rozlišení × × ×
Příkaz MATERIALMAP × × * ×
Procházení scénou pomocí kláves × ×
Příkaz ANIPATH × × * × × ×
Strojírenství
Panel strojírenské sestavy (3) × (3) × (3) × × × ×
Import sestav (10) × × × × × × × ×
Hierarchické uspořádání strojírenských dílů v modelech. × × × × × × × × ×
Zobrazování sestav × × × × × ×
Vazby sestav × × × × × × × × ×
Kinematická analýza × × × × × × × × ×
Kusovník × × × × × × × × ×
Plechové díly (9)
Návrhář plechových dílů × × × × × × × × ×
Útvary × × × × * × × × × ×
Příkaz SMEXTRUDE * × × * × × x × × × × ×
Příkaz SMRIBCREATE * × × * × × x × × × × ×
Konverze těles na rozvinutelné plechové díly × × × × × × × × ×
Rohový reliéf v rohu sousedních desek × × × × × × × × ×
Šablonované ohyby × × × × × × × × ×
Barevné zobrazení × × × × × × × × ×
Diagnostika neplatných parametrů plechových dílů × × × × × × × × ×
Dávkové zpracování × × × × × × × × ×
Informační model budovy (BIM) (9)
Možnosti BIM × × × × × × × × ×
Sada nástrojů pro stavební modelování * × × * × × x × × × × ×
Databáze projektu × × × × × × × × ×
Databáze knihovny × × × × × × × × ×
Stavba, budova a podlaží × × × × * × × × × ×
Okna a dveře × × × × × × × × ×
Plně parametrické vytváření oken * × × * × × x × × × × ×
Místnosti × × × × × × × × ×
3D místnosti * × × * × × x × × × × ×
Import formátu IFC × × × × × × × × ×
Import formátu SketchUp (verze 15 a nižší) × × × × × × × × × × ×
Export do formátu IFC × × × × × × × × ×
Kótování
Dynamické kóty
Dodatečná asociace kóty a entity
Rozměrové 2D vazby (7) (7)
Používání výrazů v rozměrových 2D vazbách (7) (7)
Rodiny kótovacích stylů *
Porovnání kótovacích stylů * × × ×
Dílčí kótovací jednotky *
Příkaz AIDIMFLIPARROW * × ×
Text
WYSIWYG editor odstavcového textu na místě
Vícesloupcový text
Zlomkový text
MODKAZ (_MLEADER)
Anotační styly
Kontrola pravopisu
Datová pole
Šrafy
Příkaz ŠRAFEDIT (_HATCHEDIT)
Úprava šrafování za uzly
Rastrové obrázky
Podpora práce s obrázky (ořez, průhlednost,...)
Podpora formátů ECW a JPEG2000 × × × × × ×
Podpora formátu MrSID × × × × × ×
Ostatní
Podpora myši 3Dconnexion × × ×
Vícevláknová regenerace zobrazení × × × × × ×
Filtr náhledu
Náhled nastavení vrstev *- * * × × × × × ×
Průhlednost
Správce stavu vrstev
Filtrování vrstev
Multičáry a styly multičár (7) (7)
Dynamická pole
Asociativní pole * x x * x x x x x
Průvodce extrahováním dat
Správce definic atributů bloku
Úprava definic atributů bloku
Podpora dynamických bloků (4)
Úpravy dynamických bloků za uzly
Příkaz RESETBLOCK *
Dynamický vstup
Dynamický UCS (dočasný podle plochy tělesa) × ×
Detekce obrysů v reálném čase × × ×
Editace vlastností více entit najednou × ×
Tabulky a styly tabulek
Vzorce v buňkách tabulky
Návrhové tabulky * × × * × × x × × × ×
Příkaz XEDGES * × ×
Příkaz OBJPROF, _SOLPROF × × × × ×
Příkaz PLOŠSNÍMEK (_FLATSHOT) × × × × ×
Geometrické 2D vazby (7) (7)
Služba Web mapy × × × ×
Object enablers pro AEC a ADT × × × × × × × ×
Object enablers pro stavební inženýrství * * * × × × × × × × ×
Tisk
Tabulky stylů tisku CTB a STB
Nastavení tiskárny v souborech PC3 × × × (3) (3) (3)
Import a editace nastavení tisku
Příkaz PUBLIKOVAT, _PUBLISH
Tisk stínovaných výřezů v modelovém i výkresovém prostoru
Tisk rozvržení s kombinacemi výřezů a stylů zobrazení
Export rozvržení × × ×
Publikování do PDF
Export do STL (3D tisk) × ×
Kalibrace tiskárny
Programování
ActiveX včetně editace v místě × × × × × × × ×
Editor pro data entit × × ×
Záznam skriptu × × ×
Podpora LISP (vl, vlr, vla a vlax) × ×
Šifrování LISP × × × × × × × ×
Solutions Development System (SDS/ADS) × ×
Rozhraní DCL × ×
COM API × × × × × × × ×
Visual Basic for Applications (VBA) * (2) * (2) × × × × × × × × ×
Podpora VBA DVB projektů (2) (2) × × × × × × × × ×
.NET × × × × × × × × ×
BRX (BricsCAD Runtime eXtension) × (6) (6) × (6) (6) × ARX × ×
TX (Teigha eXtensions) × × × × × × × × ×
Podpora souborů nabídek CUI, včetně výrazů Diesel
Podpora nabídek v souborech MNU a MNS
Prostředí pro přizpůsobení nabídek a panelů
Licencování
Multiplatformní licence × × ×
Jednotlivá
All-In
Síťová × ×
Volume × × ×
Akademická

(1) Bude implementováno.
(2) Verze 7.1 - pro 32 a 64 bitové Windows.
(3) Částečně.
(4) Vytváření dynamických bloků není zatím podporováno.
(5) Pouze zobrazení. Editace je ve vývoji.
(6) Bez tříd knihovny MFC.
(7) Pouze prohlížení a editace. Nelze vytvářet.
(8) Omezená funkčnost (bez renderování).
(9) Volitelný modul.
(10) Vyžaduje BricsCAD Communicator. V BricsCADu Pro pouze geometrie (nikoli struktura).