Porovnat produkty

Licencování
 • Multiplatformní licencování
 • Trvalá licence
 • Trvalá + Maintenance
 • Pronájem
 • Síťová víceuživatelská
 • Volume (trvalá)
 • Akademická
Výkresy
 • Nativní formát souboru DWG (prostřednictvím aplikace AutoCAD 2022)
 • Ochrana souborů heslem
 • eTransmit
 • Správce sady listů
 • Zeměpisná poloha
 • Porovnání výkresů
 • Spolupráce v cloudu
Interface
 • Tmavý a světlý barevný motiv
 • Standardní příkazy, zkratky a systémové proměnné
 • Příkazový řádek (Automatické dokončování, Zkratky příkazu, Výběr kliknutím)
 • Karta Start
 • Karty Soubor (Výkres)
 • Karty Model a Rozvržení
 • Nabídka příkazů
 • Panely nástrojů
 • Pás karet
 • Palety nástrojů
 • Kontextové nabídky pod pravým tlačítkem myši
 • Kontextová nabídka Quad
 • Stavová řádka
 • Pracovní prostředí
 • Prohledavatelný dialog pro nastavení proměnných
 • Uzamykatelné uživatelské prostředí
 • Režim celé obrazovky
 • Průzkumník
 • Přizpůsobitelné uživatelské rozhraní (CUI)
 • Průzkumník struktury
Výběr, uchopování a trasování
 • Filtrování výběru (QSELECT)
 • Vložit podle výběru
 • Vybrat podobné
 • Cyklický výběr
 • Uchopení entit
 • Polární trasování
 • 3D uchopení Z
 • Nejbližší vzdálenost
 • Adaptivní mřížka
 • Detekce hranic v reálném čase
 • 2D Dynamický USS
 • 3D Dynamický USS
Kreslicí nástroje
 • Úsečka, křivka, 3D křivka, spline, polopřímka, přímka
 • Multičáry a styly multičar
 • Kružnice, Oblouk, Elipsa, Eliptický oblouk
 • Mnohoúhelník, Obdélník, Oblast, Prstenec, Bod
 • Šroubovice
 • 2D parametry, Vazby
Anotační nástroje
 • Text, Víceřádkový text, Styly textu, Textový editor
 • Kóty, Kótovací styly
 • Vícenásobné odkazy, styly multi odkazů
 • Jednoduchý a víceřádkový text, Styly textu, Textový editor
 • Šrafy, Gradienty, Editor šraf a gradientu
 • Překrytí
 • Revizní obláčky
 • Atributy, Editor atributů
 • Tabulky, styly tabulek
 • Pole
 • Extrahování dat
 • Datové propojení
 • Anotační měřítko
 • Kontrola pravopisu
Editační nástroje
 • Přesunout, Kopírovat, Otočit, Změnit měřítko, Protáhnout, Zrcadlit
 • Oříznutí, Prodloužení, Přerušení, Spojení
 • Zaoblení, Zkosení
 • ChytráKopie
 • Editace za pomoci uzlů entit
 • Panel vlastností
 • Manipulátor (3D Gizmo)
 • pořadíKreslení
Nástroje pro reference
 • Bloky, Editor bloků
 • Dynamické bloky
 • Bloky směřující ke kameře
 • BLOCKIFY
 • Asociativní pole
 • Dwg (Xref) Připojení, Oříznutí, Vázání, Úprava
 • Připojit PDF, Oříznout
 • Připojit obrázek, Oříznout, Upravit, Průhlednost
 • Příprava připojení mračna bodů, připojení, oříznutí, mapa barev
Vizualizační nástroje
 • Vrstvy, Stavy vrstev
 • PRůhlednost
 • Styly zobrazení
 • SměrPohledu (ViewCube™)
 • Zarovnat perspektivu
 • Světla
 • Vlastnosti slunce
 • Materiály
 • Renderovat
 • Editor animace
 • Procházení scénou pomocí kláves
 • Příkaz ANIPATH
Nástroje pro modelování
 • ACIS modelování
 • Modelování těles a povrchů
 • Základní tělesa
 • Síťová primitiva
 • Stěnový prvek
 • Sjednocení, Odečtení, Průnik, Kolize
 • Vysunutí, Rotace, Šablonování, Tažení, Zesílení
 • Směr stoupání
 • Zaoblení, Zkosení
 • oDříznout
 • Násobné řezy
 • T připojení, L připojení, Připojit na nejbližší
 • Extrahovat hrany
 • Přímé modelování
 • Deformační volné modelování
 • Audit, Zjednodušit, Sešít
 • 3D Parametry, Vazby
 • Automatické parametrizace 3D
 • 3D parametrické tabulky
 • Definice řezů
 • Výkresové pohledy
Nástroje pro Civil
 • Modelování TIN povrchu
 • TIN Objemový povrch
 • Srovnání
 • Zarovnání
 • Object enablers pro stavební inženýrství
 • Architectural Desktop Object Enabler
 • CadWorx Object Enabler
Import, Export, Výstup
 • Tisk
 • Publikovat/dávkový tisk
 • Tabulky stylů tisku CTB a STB
 • PC3 konfigurační soubory tiskárny
 • Pojmenovaná nastavení stránky
 • PDF Import, Export
 • DAE Import, Export
 • IFC Import, Export
 • 3DM Import, Export
 • Import, Export LandXML
 • Import RFA
 • SKP import
 • DGN Import
 • Export DWF
 • SVG export
 • FBX export
 • STL export
 • Další formáty jsou dostupné v BricsCAD Communicator
Programování
 • ActiveX
 • Editor pro data entit
 • Záznamník akcí
 • Plná podpora LISP (vl, vlr, vla a vlax)
 • Solutions Development System (SDS/ADS)
 • Rozhraní DCL
 • COM API
 • Visual Basic for Applications (VBA)
 • Podpora VBA DVB projektů
 • .NET
 • BRX (ARX)
 • TX (Teigha eXtensions)
 • Podpora souborů nabídek CUI, včetně výrazů Diesel
Architektonické nástroje
 • Možnosti BIM
 • Sada nástrojů pro modelování konstrukcí
 • Databáze projektu
 • Databáze knihovny
 • Stavba, budova a podlaží
 • Okna a dveře
 • Plně parametrické vytváření oken
 • Místnosti (Prostory)
 • 3D prostory
 • Rychlý návrh
 • Šířit (Propagate)
Strojírenské nástroje
 • Panel strojírenské sestavy
 • Knihovna součástí
 • Modelování sestav
 • Rozložené pohledy
 • Kinematická analýza
 • Kusovník
 • Sheet Metal
 • Příkaz SMEXTRUDE
 • Příkaz SMRIBCREATE
 • Konverze těles na rozvinutelné plechové díly
 • Rohový reliéf sousedících desek
 • Šablonované ohyby
 • Zbarvení
 • Diagnostika neplatných prvků plechových dílů
 • Dávkové zpracování

Toto jsou Bricsys

Bricsys, součást společnosti Hexagon, je globální technologická společnost, která vytváří rodinu CAD produktů BricsCAD® a platformu pro spolupráci na projektech Bricsys 24/7.

  blog-facebook-iconblog-twitter-iconblog-instagram-iconblog-youtube-iconblog-linkedin-icon
© 2022 Bricsys NV. All rights reserved. 
Part of hexagon