Bricsys 24/7 je cloudové (SaaS) Common Data Environment (CDE) řešení pro správu dokumentů a automatizaci pracovních postupů. Bricsys 24/7 nabízí zabezpečení založené na rolích pro neomezený počet uživatelů, které pomáhají zajistit, aby byl správný dokument ve správný čas ve správných rukou.

Bricsys 24/7 je cloudové (SaaS) Common Data Environment (CDE) řešení pro správu dokumentů a automatizaci pracovních postupů. Bricsys 24/7 nabízí zabezpečení založené na rolích pro neomezený počet uživatelů, které pomáhají zajistit, aby byl správný dokument ve správný čas ve správných rukou.

document-management-interactive
247-viewer

Přehledné zobrazení souborů projektu

Prohlížeč podporuje více než 70 formátů dokumentů. Nemusíte mít v počítači nainstalovaný nativní software. Díky jedinečné streamovací technologii prohlížeče 24/7 si můžete během několika sekund prohlížet i velké CAD soubory a modely BIM.

Více než 70 formátů

natOčit

Zoom

Anotovat

247-version-history

Historie verzí a správa změn

Zajistí, že všichni uživatelé mají přístup k nejnovější verzi každého dokumentu. Bricsys 24/7 sleduje všechny verze souborů a zaznamenává všechny změny, nahrávání a stahování.

247-meta-data

Snadná správa metadat dokumentu

Složky dokumentů lze nakonfigurovat tak, aby vyžadovaly požadovaná metadata automaticky při nahrávání dokumentu. Tyto údaje lze použít k vyhledávání a uspořádání dokumentů na základě těchto štítků metadat.

Přehledné zobrazení souborů projektu

247-viewer

Prohlížeč podporuje více než 70 formátů dokumentů. Nemusíte mít v počítači nainstalovaný nativní software. Díky jedinečné streamovací technologii prohlížeče 24/7 si můžete během několika sekund prohlížet i velké CAD soubory a modely BIM.

Více než 70 formátů

natOčit

Zoom

Anotovat

Historie verzí a správa změn

Snadná správa metadat dokumentu

Uživatelé & uživatelské role

Každému, kdo se projektu účastní, můžete nastavit přístupová práva prostřednictvím uživatelských rolí

users-and-roles-247
247-unlimited-users

Neomezený počet uživatelů projektu

Můžete přidat do svých projektů neomezený počet uživatelů. Každý člen projektu má přístup k úložišti souborů Bricsys 24/7 s přístupovými právy založenými na své roli v projektu.

247-role-based-permissions

Přístupová práva založená na uživatelských rolích

Oprávnění založená na rolích zajišťují, že každý uživatel bude mít bez bezpečnostních rizik přístup k souborům, složkám a aplikacím. Role lze zakládat za běhu pomocí tabulkového panelu pro správu aplikace 24/7.

247-detailed-audit-reports

Podrobné auditní zprávy

Každé akce se soubory jsou zaznamenávány a bezpečně sledovány, aby bylo zajištěno, že celková historie dokumentu bude k dispozici správcům a auditorům procesů.

Neomezený počet uživatelů projektu

247-unlimited-users

Můžete přidat do svých projektů neomezený počet uživatelů. Každý člen projektu má přístup k úložišti souborů Bricsys 24/7 s přístupovými právy založenými na své roli v projektu.

Přístupová práva založená na uživatelských rolích

Podrobné auditní zprávy

Automatizace pracovních postupů dokumentů

Vytvářejte, upravujte a spravujte pracovní postupy pro automatizaci běžných úloh správy dokumentů a vydávání dokumentů

247-workflows

Vytvořit pracovní postupy

Automatizace pracovních postupů v 24/7 je díky grafickému editoru pracovních postupů jednoduchá. Přidání dokumentů do složky pracovního postupu je automaticky zadá do pracovního postupu. Neexistuje jednodušší způsob, jak zajistit shodu s řízením projektů.

Přiřadit úkoly

Úkoly v pracovním postupu lze automaticky přiřadit podle role s automatickými pravidly založenými na čase.

Sledování stavu

Aplikace úkoly poskytuje projektovým manažerům přehled o aktuálním stavu projektu v reálném čase.

247-tasks