Novice

Prikaz vseh novic

17.2.2016

BricsCAD V16.2 močno izboljšuje uporabniški vmesnik in 3D modeliranje

Bricsys objavlja različico glavne posodobitve in močno izboljšuje BricsCAD V16, ki je njegova 3D oblikovalska programska oprema. Inovativni CAD sistem je grajen na standardnem .dwg formatu in ponuja 2D načrtovanje, 3D modeliranje, oblikovanje pločevine in BIM arhitekturo v eni platformi. Posodobitev vsebuje izboljšave v 3D modeliranju in uporabniškemu vmesniku.

Izboljšan uporabniški vmesnik

  • BricsCAD-ov edinstven Quad kurzor ima novo tabelarično podlogo, ki je oblikovana tako, da našim uporabnikom omogoča hitrejši dostop do skupin znotraj Quada. Na vrhu Quad kurzorja se nahaja novo informacijsko polje, ki sporoča podatke o označenih entitetah, ali nad katerimi kurzor trenutno lebdi.
  • Ko Quad kurzor lebdi nad multiplimi entitetami naši uporabniki sedaj pritiskajo Tab tipko da jih povzamejo, s trenutnim tipom enitete, ki se prikaže s Quadom. Z držanjem tipke Ctrl v načinu selekcije se omogoča povdarjanje pod-entitet ali asociativnih razvrstitev, multiplih opisov in črtovij.
  • Ko je aktivirana nova drsna funkcija za predloge, se prikažejo dodatne lastnosti entitet. To pomaga, ko uporabniki želijo preveriti lastnosti, kot dolžine ali robove na 3D telesih.
  • Katerakoli dolžina, površina ali volumenska lastnost se sedaj prikaže z uporabo preferenčnih enot z novo spremenljivko PropUnits. Enote definirane s spremenljivko InsUnits se uporabljajo kot osnovne enote za konverzacijo enot.
  • Hiperpovezave v risbah se sedaj izvozijo v PDF datoteke.


Večja 3D uporabnost

BricsCAD V16.2 sedaj omogoča, da naši uporabniki lahko plasirajo dinamične UKS na ukrivljenih ploskvah. V nasprotju z drugimi CAD sistemi, DUKS ni več omejen k ravnim ploskvam.

Nova spremenljivka 3dOsMode kontrolira pritiskače entitet različnih vrst geometrij ali 3D teles. Nova opcija je uporabna vzporedno z BricsCAD-ovimi 3D parametričnimi omejitvami, ko naši uporabniki konstruirajo in urejajo 3D modele teles.

Entiteti SectionPlane in BimSection sta razširjeni z novi Clip Display statusom.


Cene in razpoložljivost

BricsCAD V16.2 se brezplačno posodablja za naše kupce in je razpoložljiv v mnogih jezikih v Windows, Mac in Linux operacijskih sistemih. Angleška verzija za Windows je od danes razpložljiva za namestitev. Dodatni jeziki in platforme bodo razpoložlivi v prihajajočih tednih. Prenos iz www.bricsys.com/bricscad zagotavlja 30-dnevni brezplačni dostop do vseh funkcij Platinum izdaje.

Z BricsCADom dobite več za manj. Cene za BricsCAD V16 se pričnejo pri €450/$550. Ostale izdaje in dodatne možnosti omogočajo oblikovanje pločevine, BIM načrtovanje in 3D izmenjavo podatkov, ki je bazirana na .dwg formatu.

Za dodatne informacije obiščite BricsCAD V16 spletno stran na www.bricsys.com.