Wersja testowa

BricsCAD może być uruchomiony w wersji testowej na okres 30 dni. Po tym czasie, program wymaga aktywacji wersji komercyjnej.

Aby aktywować BricsCAD'a w wersji trial

Jeżeli Twój komputer nie jest podłączony do internetu aktywacja może zostać przeprowadzona ręcznie. Zobacz Aktywacja wersji testowej ręcznie.

  1. Uruchom plik przez BricsCAD , np. dwukrotnie kliknij ikonę BricsCAD.
    Menadżer Licencji Bricsys - Aktywuj BricsCAD okno zostanie otwarte.

  1. Jeśli Twój komputer łączy się z internetem przez serwer proxy, kliknij Konfiguruj proxy... aby skonfigurować ustawienia proxy.

  2. Kliknij na przycisk Aktywuj Wersję Testową.

Uruchamianie BricsCAD'a w wersji testowej

Za każdym razem gdy uruchamiasz BricsCAD w wersji trial Uruchamia się okno BricsCAD - Free Trial.
 

Poziomy funkcji

W wersji testowej BricsCAD uruchamia się jako pełna wersja Platinum bez żadnych ograniczeń funkcji.

Ustawienie RunAsLevel umożliwia uruchomienie BricsCAD'a w trybie niższej wersji licencji, np. wersjaPlatinum może być uruchomiona jako Pro lub Classic, Pro może być uruchomiona jako Classic.

Ułatwia to ocenę funkcji dostępnych dla każdego poziomu licencji.

  1. W BricsCAD'zie, w oknie dialogowym Ustawienia idź do RunAsLevel lub w pasku poleceń wpisz "RunAsLevel".

  2. Wprowadź wartość dla poziomu, który chcesz wypróbować: 0 = Classic, 1 = Pro, 2 = Platinum (domyślne).

  3. Zrestartuj BricsCAD'a aby zatwierdzić zmiany.

Powiązane tematy

Skonfiguruj ustawienia proxy

Aktywuj licencję Jedno lub Wielostanowiskową

Użyj licencji sieciowej

 

Baza Wiedzy Bricsys


© Menhirs NV. Wszelkie prawa zastrzeżone.