Cicha Instalacja (Tylko MS Windows)

Cicha instalacja to instalacja oprogramowania bez interfejsu użytkownika. Zwykła (nie-cicha) instalacja otrzymuje niezbędne polecenia od użytkownika poprzez odpowiedź w oknach dialogowych. Cicha instalacja nie pyta użytkownika o żadne informacje, wszelkie informacje pobiera z pliku odpowiedzi (plik .iss).

Interfejs użytkownika instalatora MSI (Microsoft Installer) wyświetla Kreator instalacji (Setup Wizard) który umożliwia użytkownikowi zmieniać różne opcje, które będą miały wpływ na instalację.

To samo MSI może również przeprowadzić 'cichą instalację' przy czym Interfejs Użytkownika Kreatora Instalacji zostanie wygaszony. Jest to wykonane przez uruchamianie linii komendy msiexec.exe z opcją /qn (= quite no interface) i określając wszystkie informacje w linii komend.

Uruchomienie cichej instalacji BricsCAD

 1. Wykonaj jedno z poniższych:
 2. Otwórz okno poleceń, potem zmień lokalizację (cd)  na likalizację pliku instalacyjnego .msi BricsCAD.
 3. W Eksploratorze Windows, otwórz lokalizację a następnie przytrzymaj Shift kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Otwórz okno poleceń tutaj w menu kontekstowym.
 1. Wybierz msiexec /i po czym wykonaj jedno z poniższych:
 2. wpisz "<BricsCAD installer filename>" (e.g. "BricsCAD-Vxx.x.xx-x-en_US(x64).msi").
 3. Przeciągnij plik instalacyjny BricsCAD z Eksploratora Windows do okna poleceń.
 1. Wybierz  /qn  w wierszu poleceń.
 2. (opcjonalnie) Aby wyłączyć dodawanie skrótu pulpitu:
  dodaj ADDDESKTOPSHORTCUT="".
 3. (opcjonalnie) Aby wyłączyć wyświetlanie Release Notes po zakończeniu instalacji:
  dodaj SHOWRELEASENOTES="".
 4. (opcjonalnie) Aby zainstalować BricsCAD w określonym folderze, innym niż folder domyślny:
  dodaj APPLICATIONFOLDER="your_app_folder"
 5. (opcjonalnie) Określenie folderu dla pliku licencyjnego przy zdefiniowanych poniższych właściwościach BRXLICENSEKEY, BRXLICENSEFILE lub BRXLICENSESERVER Domyślnie jest to FOLDERAPLIKACJI\BricsCAD.lic.
  dodaj BRXLICENSEDESTFILE="ścieżka_do_pliku_lic" 
 6. (opcjolanie) Aby aktywować licencję oraz zachować ją w folderze określonym przez BRXLICENSEDESTFILE:
  dodaj BRXLICENSEKEY="twój_klucz_licencyjny" 
 7. (opcjonalnie) Aby skopiowac plik licencyjny do folderu określonego przez BRXLICENSEDESTFILE:
  dodaj BRXLICENSEFILE="twój_plik_licencyjny" 
 8. (opcjonalnie) Aby stworzyć plik licencyjny w folderze określonym przez BRXLICENSEDESTFILE, zawierającym specyfikację serwera:
  dodaj BRXLICENSESERVER="[port@]host".
 9. (jedynie systemy 32 bitowe) Aby nie instalować VBA:
  dodaj INSTALLVBA="0" lub INSTALLVBA=""

Kompletny wpis w wierszu polecenia może być: msiexec /i "BricsCAD-Vxx.x.xx-x-en_US(x64).msi"  /qn ADDDESKTOPSHORTCUT="" SHOWRELEASENOTES=""

 1. Wciśnij Enter, by rozpocząć proces instalacji.

UWAGA

 • Aby wyświetlić więcej opcji, wpisz: msiexec /? w wierszu poleceń.

 • Na stronie internetowej Microsoft, możesz znaleźć więcej informacji na temat polecenia msiexec.

Powiązane tematy

Instalacja

Zwiększ limit pamięci


© Menhirs NV. Wszelkie prawa zastrzeżone.