Ustawienia Proxy

Niektóre komputery łączą się do sieci lub internetu przez serwer proxy. W tym przypadku ustawienia proxy powinny być skonfigurowane przed aktywacją lub dezaktywacją licencji.

Aby skonfigurować ustawienia proxy

 1. W oknie Activate Bricsys lub License Information , kliknij przycisk Proxy Settings....

 

Otwiera się okno dialogowe Proxy.

 1. W oknie Proxy wypełnij wymagane pola.

 1. Kliknij przycisk OK aby kontynuować.

 

UWAGA

Konfiguracja ustawień proxy pozostaje aktywna tylko dla bieżącej sesji BricsCAD'a. Jeżeli chcesz aktywować ponownie lub dezaktywować licencję w przyszłości, będziesz musiał rekonfigurować ustawienia proxy.

Aby skonfigurować ustawienie proxy trwale dla licencji Sieciowej użyj

Używając licencji Sieciowej, BricsCAD musi połączyć serwer licencji za każdym razem gdy sesja jest otwarta. W tym przypadku ustawienia proxy powinny być skonfigurowane trwale.

 

Wykonaj następujące czynności na komputerze, na którym jest uruchomiony Bricscad:

 1. Stwórz zmienną systemową HTTP_PROXY :

  HTTP_PROXY=[LicenseServer]:[PortNumber]
   

 2. (Opcjonalnie) Jeżeli serwer proxy obsługuje uwierzytelnianie podstawowe, stwórz zmienną HTTP_PROXY_CREDENTIALS :

  HTTP_PROXY_CREDENTIALS=[UserName]:[Password]

 


© Menhirs NV. Wszelkie prawa zastrzeżone.