Konfiguracji serwera licencji sieciowej Windows

BricsCAD License Server Setup

 

Zainstaluj Bricsys Network License Manager

Pobierz i zainstaluj Bricsys Network License Manager na komputrze, który będzie użyty jako serwer licencji sieciowej.

 

Pobierz Bricsys Network License Manager (Windows)

 

Kliknij dwukrotnie na plik instalacyjny MSI w celu przejścia do instalacji:

 1. Akceptuję warunki Umowy Licencyjnej

 2. Akceptuję folder docelowy

 3. Kliknij przycisk Install

Okno Additional Tasks wyświetla 3 opcje. Gdy są wybrane opcje te będą przedstawione po instalacji.

 

 

Aktywuj licencj Sieciową

Po instalacji, otworzy się Bricsys Menadżer Licencji Sieciowej, pytając o aktywację Licencji sieciowej.

Możesz później otworzyć Bricsys Menadżer Licencji Sieciowej przez kliknięcie Aktywuj licencję skrót w menu Start

 

Ustaw jako serwis Windows

Za każdym uruchomieniem systemu Windows, serwer licencji będzie automatycznie uruchamiał się jako serwis.

 

Otwórz Administrację Serwera Licencji Reprise (interfejs strony Web)

Po instalacji, otwórz interfejs Reprise Administracja Serwera Licencji wgdzie możesz zarządzać licencjami sieciowymi.

Możesz później otworzyć Reprise Administracja Serwera Licencji przez kliknięcie na skrót Administracja Serwera Licencji w menu Start

 

UWAGA

Domyślnie, te 3 opcje są zablokowane podczas instalacji z linii komend Zobacz linię komend Installation from .

 

Nowa instalacja

W oknie Dodatkowe Zadania, wszystkie opcje powinny być zaznaczone.

Aktywuj licencję Sieciową na serwerze licencji

 1. W menu Start, kliknij Aktywacja licencji skrót do otwarcia Menadżera Licencji Bricsys .

 2. W Menadżer Licencji Bricsys , wprowadź nową licencję sieciową a następnie kliknij przycisk OK.

 3. W menu Start, kliknij Administracja Serwera Licencji skrót do otwarcia Reprise Administracja Serwera Licencji.

 4. W oknie Reprise Administracja Serwera Licencji, kliknij Reread/restart servers opcję w menu po lewej.

 5. Kliknij przycisk REREAD/RESTART

Aby aktualizować Menadżera Licencji Sieciowych Bricsys

Pobierz i zainstaluj Bricsys Menadżer Licencji Sieciowych jest używany jako licencja sieciowa serwer.

W oknie Dodatkowe Zadania , wszystkie opcje powinny być odznaczone.

Instalacja restartuje serwer licencji

Instalacja z linii komend

Menadżer Licencji Sieciowej może być zainstalowany z linii komend.

Domyślnie, opcje Aktywuj licencję sieciową, Ustawienia jako serwis Windows oraz Otwórz Administracja Serwera Licencji Reprise (interfejs strony Web) są nieaktywne gdy instalacja została uruchomiona z linii komend.

Aby aktywować te opcje, Użyj odpowiednich parametrów ACTIVATELICENSE, INSTALLSERVICE oraz OPENWEBINTERFACE.

Na przykład, msiexec /qb /i Bricsys-NetworkLicenseManager.msi ACTIVATELICENSE=1 INSTALLSERVICE=1 pokaże tylko pokaż aktywacja okno oraz instalacja jako serwis bez pokazywania interfejs strony Web

 

UWAGA

 • Aby wyświetlić więcej opcji, wpisz: msiexec /? w wierszu poleceń.

 • Na stronie internetowej Microsoftu, możesz znaleźć więcej informacji o komendzie msiexec.

 

Aktywuj licencję Sieciową

Licencja Sieciowa musi być aktywowana na serwerze licencji.

Jeżeli serwer nie ma połączenia z internetem, możesz aktywować licencję Sieciową ręcznie.

 1. W menu Start, kliknij skrót License Activation. Otworzy się okno dialogowe Activate Network License.

 1. W poluKlucz licencji, wprowadź swoją Licencję sieciową.
 2. W polu License file location , musi się znajdować lokalizacja folderu instalacyjnego Bricsys Network License Manager.
   

 3. Kliknij przycisk OK.


   

UWAGA

 • Licencja Sieciowa nie może zostać dezaktywowana.

Uruchom serwer licencji sieciowej

Serwer licencji sieciowej automatycznie się uruchamia/restartuje po instalacji. Jednakże, możesz uruchomić ręcznie jeśli jest to konieczne.

W menu Start, kliknij skrót License Server

Serwer jest teraz uruchomiony i może być skonfigurowany przez Network License Server Administration.

 

Gdy licencja Sieciowa jest aktywowana i serwer jest uruchomiony, serwer jest gotowy do obsługi licencji.

Jest teraz możliwe aby użyć licencję Sieciową BricsCAD, na komputerze klienckim.

Roaming

Z Licencją sieciową, masz możliwość zezwolić na pływanie licencji by wprowadzić do systemu który zostanie odłączony od sieci. Otrzymana licencja może być używana przez tyle dni ile zostało określone i zostanie automatycznie wyłączona po terminie. Dodatkowo, możesz zwrócić licencję jeśli jest to pożądane.

Pliki licencji sieciowej zawierają parametr max_roam_count. Określający całkowitą dopuszczalną liczbę stanowisk standardowo.

Zobacz również Roaming na stronie klienta.

Powiązane tematy

Skonfiguruj ustawienia proxy

Konfiguracja serwera licencji Sieciowej Linux

Administracja serwera

Użyj licencji sieciowej

Licencje sieciowe (strona klienta)

 

Bricsys Knowledge Base

RLM License Administration Manual

RLM FAQ

 


© Menhirs NV. Wszelkie prawa zastrzeżone.