Konfiguracji serwera licencji sieciowej Linux

Install the Bricsys Network License Manager

Pobierz i zainstaluj Bricsys Network License Manager na komputrze, który będzie użyty jako serwer licencji sieciowej.

 

Pobierz Bricsys Network License Manager (Linux)

  1. Rozpakuj Bricsys-NetworkLicenseManager.tgz do foldery (linia komend: tar xvzf Bricsys-NetworkLicenseManager.tgz).

  2. Uruchom aplikację rlm w tym folderze (linia komend w tym folderze: ./rlm).

  3. W przeglądarce uruchom http://localhost:5054.

  4. Na stronie internetowej, kliknij przycisk System Info po lewej stronie. Skopiuj ethernet hostid i użyj go aby aktywować twoją licencję na twojej My Account stronie na stronie Bricsys.

  5. Gdy pobierasz plik licencji ze strony Bricsys, umieść go w folderze, do którego rozpakowałeź Bricsys-NetworkLicenseManager.tgz.

  6. kliknij przycisk Reread/Restart Servers.

  7. Kliknij przycisk Status aby zobaczyć status serwera, na następnej stronie kliknij przycisk bricsys w tabeli aby wyświetlić licencje Bricsys.

  8. Kliknij przycisk   RLM Manual... aby dowiedzieć się jak skonfigurować serwer liecncji. Między innymi, jest wyjaśnione na tej stornie jak automatycznie uruchomić rlm podczas uruchamiania serwera.

Gdy licencja Sieciowa jest aktywowana i serwer jest uruchomiony serwer jest gotowy do obsługi licencji.

Jest teraz możliwe aby użyć licencję Sieciową BricsCAD, na komputerze klienckim.

Powiązane tematy

Skonfiguruj ustawienia proxy

Konfiguracja serwera licencji Sieciowej Windows

Administracja serwera

Użyj licencji sieciowej

 

Baza Wiedzy Bricsys

RLM Instrukcja Administracji Licencji

RLM FAQ

 


© Menhirs NV. Wszelkie prawa zastrzeżone.