Administracja serwera Licencji Sieciowych

Gdy serwer licencji sieciowej (nazwany również Serwer Licencji RLM) jest uruchomiony, może być konfigurowany używając strony www Reprise License Server Administration .   

Interface sieci

 1. (Jeżeli serwer licencji sieciowej nie jest uruchomiony) W menu Start, kliknij skrót Serwer Licencji (w Windows Vista lub wyższym: prawy przycisk myszy > Uruchom jako administrator).
  Otwiera się okno konsoli.
   

 2. Uruchom przeglądarkę internetową.
 3. Idź do http://localhost:5054. Otworzy się interfejs strony Reprise License Server Administration


UWAGA

 • Nie naciskaj na przycisk Activate License!

 • Aby otrzymać przegląd wszystkich opcji, Kliknij przycisk RLM Manual... po lewej stronie aby przejść do RLM License Administration Manual.

 

Uruchom serwer automatycznie

Serwer licencji sieciowej może być uruchamiany automatycznie po uruchomieniu komputera serwera.

 

UWAGA

 • Na systemie Windows Vista lub wyższym, serwer licencji sieciowej musi być uruchomiony z prawami administratora. W innym przypadku serwis instalacji nie powiedzie się.
  Zobacz Uruchom serwer licencji Sieciowej.

 • Procedura poniżej ma zastosowanie tylko dla serwerów na platformie Windows. Aby automatycznie uruchomić serwer licencji na Linux'ie,
  zobacz RLM License Administration Manual.

 1. Kliknij przycisk Manage Windows Service po lewej stronie. Otworzy się strona Manage Windows Service for RLM license server.


   

 2. Kliknij przycisk Apply.

Serwis jest teraz zainstalowany lecz nie uruchomiony ponieważ serwer już działa.

Następnym razem gdy komputer serwera zostanie uruchomiony, serwis uruchomi serwer licencji sieciowej automatycznie. 

Sprawdź stan licencji i serwera

Możesz sprawdzić stan wszystkich sieciowych licencji na serwerze.
 1. Kliknij przycisk Status po lewej stroniet. Otworzy się strona Status for "rlm" on [LicenseServer] (port 5053) opens.


   

 2. Kliknij przycisk bricsys w Stan Serwera w kolumnie tabeli ISV Servers aby zobaczyć stan Licencji sieciowej Bricsys.

   

Wczytaj ponownie licencję / Zrestartuj serwer

Po aktywowaniu licencji Sieciowej kiedy serwer jest uruchomiony, należy ponownie wczytać licencję / zrestartować serwer.

 1. Kliknij przycisk Reread/Restart Servers po lewej stronie. Otworzy się strona Reread/Restart Servers.


   

 2. Kliknij przycisk Reread/Restart Servers. Serwer się zrestartuje i wczyta ponownie licencję Sieciową. 

Powiązane tematy

Skonfiguruj ustawienia proxy

Konfiguracja serwera licencji sieciowej Windows

Konfiguracja serwera licencji sieciowej Linux

Użyj licencji sieciowej

 

Baza Wiedzy Bricsys

RLM Instrukcja Administracji Licencji

RLM FAQ


© Menhirs NV. Wszelkie prawa zastrzeżone.