Licencja sieciowa

Jak wypożyczyć licencję sieciową z serwera

 

Przed użyciem następującej procedury, administrator sieci wymaga najpierw skonfigurować serwer licencji sieciowej. Licencja Sieciowa musi być aktywowana a serwer licencji uruchomiony.

Aby skorzystać z licencji sieciowej na komputerze klienckim

Gdy Licencja sieciowa jest aktywna na serwerze licencji, licencja sieciowa może być użyta na komputerze klienta.

 1. Wykonaj jedno z poniższych:

Otwiera się okno Aktywacja BricsCAD.

 1. Sprawdź opcję Licencja Sieciowa.

 2. Wpisz nazwę hosta lub adres IP serwera w polu Nazwa serwera lub adres.

 1. (Opcjonalnie) Wpisz numer portu w polu Nazwa portu.

 2. Jeśli komputer łączy się z serwerem licencji przez serwer proxy, kliknij przycisk Ustawienia Proxy... aby skonfigurować ustawienia proxy dla licencji sieciowej.

 3. Kliknij przycisk OK.

 

Aby wprowadzić licencję sieciową na komputerze klienta

Licencja sieciowa może być wprowadzona w celu korzystania z BricsCAD bez połączenia z serwerem licencji (praca poza biurem, w domu, ...).

 

Gdy licencja sieciowa jest używana na komputerze klienta, przycisk Roaming... jest wyświetlany w Informacje o Licencji oknie.

 1. Kliknij przycisk Roaming....

Okno Roaming otwiera się.

 1. Podaj na ile dni chcesz zapisać licencję dla romingu, następnie kliknij Checkout przycisk
 2. (Opcjonalnie) Zaznacz jeśli chcesz automatycznie odświeżać licencję sieciową kiedy Twój komputer jest podłączony do serwera.

 3. Uruchom ponownie BricsCAD aby zastosować zmiany.

 

 

Aby zwrócić wprowadzoną licencję na serwer

Jeśli jesteś podłącony do serwera, wprowadzona  licencja może być zwrócona na sewer.

 

 1. W oknie Informacje o Licencji kliknij przycisk Roaming....

Okno Roaming otwiera się.

 1. Kliknij przycisk Zatwierdź
 2. Uruchom ponownie BricsCAD aby zastosować zmiany.

 

Powiązane tematy

Skonfiguruj ustawienia proxy

Konfiguracja serwera licencji sieciowych

Roaming licencje (strona serwera)

 

Baza Wiedzy Bricsys


© Menhirs NV. Wszelkie prawa zastrzeżone.