Licencjonowanie

BricsCAD jest dostępny z trzema rodzajami komercyjnych licencji połączonych z dwoma platformami oraz trzema poziomami:

Zobacz również różnice pomiędzy platformami i pomiędzy poziomami.

 

BricsCAD może być uruchomiony także w wersji trial aby przetestować.

 

Uruchom twoją wersję testową BricsCAD jako Classic, Pro lub Platinum

 

UWAGA

  • Procedury opisane w tym rozdziale odnoszą się również do Arkuszy Blach i BricsCad Communicator.

Pokaż twoje licencje

Wszystkie twoje aktualne licencje możesz zobaczyć na stronie Bricsys.

  1. Zamoguj się na stronie.
    Upewnij się, że konto, na którym się zalogowałeś zawiera twoje licencje. W razie potrzeby skontaktuj się z menedżerem konta Bricsys.
  1. W górnym prawym rogu, kliknij na swoje imię. Strona Twojego okna zostanie otwarta.
  1. W menu po lewej stronie wybierz Licencje i rządanie wsparcia. Wszystkie twoje aktywne licencje są wyświetlone
  1. (Opcjonalnie) Kliknij na licencję aby wyświetlić szczegóły.

Zarządzaj swoimi licencjami

W zależności od typu i statusu, licencje mogą być aktywowane, zmieniane i dezaktywowane
 

Użyj aktywacji aby:

 

Użyj zmiany aby:

 

Użyj dezaktywacji aby:


© Menhirs NV. Wszelkie prawa zastrzeżone.