Dezaktywacja

Dezaktywacja licencji BricsCAD zawsze wymaga połączenia z internetem. Licencje nie mogą być dezaktywowane ręcznie poprzez inny komputer (który jest podłączony do internetu).

Licencje Jedno i Wielostanowiskowe aktywowane ręcznie, licencje sieciowe i testowe nie mogą być dezaktywowane.

 

Schemat poniżej wyjaśnia jak licencja BricsCAD może zostać dezaktywowana. Jeżeli dezaktywacja nie jest możliwa, licencja może zostać unieważniona.

 

Aby dezaktywować licencję

Użyj tej procedury aby:

 1. W menu Pomoc, wybierz Licencja BricsCAD.... Otworzy się okno dialogowe Informacje o licencji.

 1. Jeżeli Twój komputer łączy się z Internetem przez serwer proxy, kliknij przycisk Ustawienia Proxy... aby skonfigurować ustawienia proxy.
 2. Kliknij przycisk Deaktywuj....

 1. Kliknij przycisk Tak w oknie dialogowym potwierdzenia by dezaktywować licencję.

Licencja została zdezaktywowana i jest gotowa do aktywowania na innym komputerze.

Aby unieważnić licencję

W ostateczności, tylko wtedy, gdy dezaktywacja nie jest możliwa.

 

Użyj tej procedury aby:

 1. Idź do strony Bricsys.
   
 2. W menu Pomoc wybierz Moje konto (wymagane zalogowanie).
  Upewnij się, że konto, na którym się zalogowałeś zawiera twoje licencje. W razie potrzeby skontaktuj się z menedżerem konta Bricsys.

  Strona Moje konto otwiera.
   
 3. W menu po lewej stronie wybierz Licencje i żądania wsparcia.

  Wszystkie twoje aktywne licencje są wyświetlone.
   
 4. Obok licencji którą chcesz dezaktywować kliknij przyciskLicencje/Trial... następnie Dezaktywuj... .

Powiązane tematy

Skonfiguruj ustawienia proxy


© Menhirs NV. Wszelkie prawa zastrzeżone.