Zwiększenie limitu pamięci

Do V10 limit ilości pamięci, która może być wykorzystywane przez BricsCAD było około 1,6 GB. W V11 oraz wyższych limit ten został zwiększony do 4 GB na 64 bitowych systemach i 3 GB na systemach 32-bitowych. W systemach 32 bitowych wymagane są dodatkowe ręczne zmiany procesu ładowania.

W 32bitowej wersji Windows Vista lub ¶ Windows 7 wykonaj poniższe:

  1. Kliknij przycisk Start ¶ () w lewej części ¶ paska zadań Windows.
  2. Wpisz command ¶ w oknie wyszukiwania Start Search i zatwierdź ¶ enterem.

Otwarte zostanie okno Administrator Wiersza Polecenia..

  1. Wpisz bcdedit /set ¶ increaseuserva 3072w Wierszu Poleceń ¶ i zatwierdź enterem.

Limit pamięci jest podniesiony do 3GB.

  1. Zamknij okno Administrator Wiersz Polecenia..

Powiązane tematy

Instalacja

Cicha Instalacja

 


© Menhirs NV. Wszelkie prawa zastrzeżone.