Co Nowego w BricsCAD V17

Poniżej znajduje się krótki opis usprawnień i nowych opcji. Kliknij na słowo kluczowe hyperlink aby wyświetlić szczegółowy opis.

Proszę przeczytać Informacje o Wersji BricsCAD z ostatnimi zmianami (nowe opcje, usprawnienia, poprawki i rozwój opcji).
Informacje o wersji można znaleźć w podfolderze Pomoc programu BricsCAD (n.p. C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V17 en_US\Help\pl_PL)

Ważne informacje

New in V17.2

Dokumentacja nowych opcji BricsCAD V17 jest w trakcie realizacji.

 

BIMPATCH command:

COMMDIAG command: Checks whether the Communicator product is correctly installed and prints the error diagnostics in case it is not.

 

COORDINATE REFERENCE SYSTEMS: added support for following Polish coordinate reference systems

DIMBREAK command: Breaks dimension and extension lines at locations where they cross other entities. Available from command line only at this stage - work in progress.

DMAUDITLEVEL system variable: Controls whether certain types of errors are reported by DMAUDIT or not. If set to 1 then modelling kernel dynamic range errors are ignored.

 

GEOMETRIC PROPERTIES: These new geometric properties are available for use in e.g. the Properties panel, the Structure panel, RolloverTips and DataExtraction.

IMPORTDIAG command: Checks whether the Communicator product is correctly installed and prints the error diagnostics in case it is not.

LAYERFILTEREXCESS system variable: When opening a drawing that has more layer filters than set by LAYERFILTEREXCESS, and the number of layer filters exceeds the number of layers, a dialog pops up and recommends deleting all layer filters to improve performance. If LayerFilterExcess is 0, the dialog is suppressed. The LayerFilterExcess dialog is not shown for drawings opened using the COM API.

LAYOUT switch: Added support for using Ctrl-PgUp or Ctrl-PgDn to switch to the previous or next layout tab.

PROXYINFO command: Displays a information about proxy entities, contained in the current drawing, in a dialog box.

PROXYNOTICE system variable: When set to 1, displays a notice when opening a drawing containing custom entities created by an application that is not present.

 

QUAD: Customization of the Quad has been reworked to make it more flexible and easy to manage.

RECOVERALL command: Recovers a drawing with all nested XRef drawings, each drawing is saved with .BAK copy and .ADT report.

RedHilite_DUCSLocked_Face_Color user preference: Controls the highlight color for the face to which the Dynamic UCS has been locked by pressing the Shift key.

RedHilite_DUCSLocked_Face_Alpha user preference: Controls the highlight transparency for the face to which the Dynamic UCS has been locked by pressing the Shift key.

RUBBERBANDCOLOR system variable: Controls the color of the 'rubberband' visualization used e.g. during a move operation.

RUBBERBANDSTYLE system variable: Controls the style of the 'rubberband' visualization - 0 = solid 1 = dashed.

SAVEFILEFOLDER command: Opens the SAVEFILEPATH location in the system file browser.

 

SHADEDGE system variable: Controls the result produced by the SHADE command

SHEET METAL

XFACES command: Extracts a set of 3D solid or surface faces as a new 3D surface object.

Nowości w V17.1

Wprowadzono narzędzie porównania 3D.

ANIPATH: Tworzy film z zestawu renderowanych widoków wzdłuż ścieżki. Pozwala ustawić rozdzielczość, liczbę klatek, czas trwania i format wyjściowy: AVI, MPG, WMV.

AIDIMFLIPARROW : Odwraca pojedyncze strzałki wymiaru.

AIDIMPREC: Określa dokładność wymiarowania (DIMDEC).

 

PROJEKTOWANIE ZŁOŻEŃ

BIM

COMMUNICATOR

SYSTEMY REFERENCYJNE WSPÓŁRZĘDNYCH: Dodano wsparcie dla:

PRZEGLĄDARKA ZAWARTOŚCI Podobnie jak w zakładce Folderów w Eksploratorze Rysunku, Przeglądarka Zawartości oferuje widok drzewa rysunków zawartych w wybranych przez użytkownika folderach, w dokowalnym panelu. W tej początkowej wersji, rysunek na liście zawiera widoki obszaru modelu, które można przeciągnąć i upuścić na aktualnym rysunku. W przyszłości więcej elementów takich jak bloki i style wymiarowania będzie dostępnych na liście do przeciągnięcia i upuszczenia na rysunku.

DMANGLE3D Wprowadzono wiązanie połowy kąta stożka.

DMODLEGŁOŚĆ3D Wprowadzono specjalne tryby pomiarów dla walców, okręgów i sfer. Odległość może być określona pomiędzy granicami (najbliższy punkt), środkowymi punktami lub osiami odpowiednich geometrii.

Zmienna systemowa DMEXTRUDE została wprowadzona do kontroli operacji Boolean dla polecenia DMEXTRUDE opcji 'Auto'. Pierwszy bit tej zmiennej określa kiedy nowy obiekt powinien być połączony z główną bryłą 3D lub użyty do utworzenia nowego obiektu 3D. Drugi bit określa kiedy nowy obiekt powstały przy użyciu opcji Auto powinien być dołączony lub odjęty z przecinających się brył.

DMWYBIERZ Dodano opcję Podstawowy/SiećKrawędzi która dla danej krawędzi znajdzie wszystkie połączone krawędzi o podobnej wypukłości. Ulepszona opcja Podstawowy/Pętla, teraz może wybrać ramkę dla wybranego zestawu powierzchni. Dodano możliwość wyboru G1- lub G2-połączonych powierzchni.

RODZINY STYLÓW WYMIAROWANIA: Dodano wsparcie rodzin stylów wymiarowania.

PORÓWNANIE STYLÓW WYMIAROWANIA: Nowy panel edytora w Stylach Wymiarowania pokazuje tabelę porównania styli zaznaczonych na liście. Możliwe jest wyświetlenie tylko tych ustawień, które są różne. Edycji wartości można dokonać bezpośrednio w tabeli porównawczej.

 

PODJEDNOSTKI WYMIAROWANIAS: Dodano wsparcie podjednostek wymiarowania.

Polecenie DMSKRĘĆ: modyfikuje bryły 3D, powierzchnie lub regiony poprzez skręcenie ich części wokół danej osi o określony kąt.

WYMAŻ teraz akceptuje krawędzie i powierzchnie brył 3D i powierzchni ( aby wymazać otwór w powierzchni, należy wybrać wszystkie jego krawędzie. Przycisk Delete może być użyty do usunięcia podobiektów brył 3d. Polecenie DMUSUŃ staje się nieaktualna.

EXTRUDE, LOFT, SWEEP, REVOLVE Obiekty powierzchniowe mogą być teraz tworzone z otwartych i zamkniętych krzywych.

ROZPOCZNIJ Podczas uruchamiania BricsCAD, domyślnie wyświetla się okno Rozpocznij. Samouczki Online są dostępne bezpośrednio z okna Rozpocznij, podobnie jak podgląd informacji o zainstalowanej wersji. Okno Rozpocznij promuje podejście w którym profile użytkowników są używane w celu wyświetlenia pożądanego obszaru roboczego jak również każdego innego ustawienia.

 

GENEROWANE WIDOKI

PANEL WARSTW

MATERIALMAP Kontroluje i dopasowuje jak renderowane tekstury są mapowane wokół bazowych kształtów: powierzchni, prostopadłościanu, cylindra lub kuli. Oferuje łatwy do użycia manipulator gizmo do kontroli położenia tekstury, obrotu i skalowania.

MATCHPERSPECTIVE Pozwala dopasować aktualny widok obszaru modelu do obrazka tła, przez wybór 3 lub więcej par pasujących punktów.

 

PRZEGLĄDARKA MECHANICZNA:

PLACEVIEW Umieszcza widok wybranego modelu z rysunku źródłowego do obszaru papieru aktualnego rysunku. Aby to osiągnąć:

PROMPTOPTIONFORMAT kontroluje jak opcje poleceń są wyświetlane w pasku poleceń.

Ta opcja została dodana, aby zaoferować więcej elastyczności w lokalnych wersjach. Opcje w menu podpowiedzi i pasku poleceń są teraz generowane z tego samego źródła. Opcja w menu podpowiedzi pokazuje opis, gdy zostanie kliknięty, słowo kluczowe (które może być inne) zostaje wysłane do paska poleceń. PROMPTOPTIONFORMAT kontroluje jak opis i słowo kluczowe są kombinowane w podpowiedzi paska poleceń. Preferencją może być utrzymanie paska poleceń tak bardzo kompaktowego jak to możliwe, lub tak klarownego jak to możliwe kosztem dodatkowej długości.

 

PRINT AS PDF: The new 'Print As PDF' built-in printer driver allows direct printing to PDF. Settings are stored in the 'Print as PDF.pc3' configuration file. Besides the extended range of supported paper sizes, it is also possible to add multiple custom paper sizes.
 

PROPERTIES PANEL: Właściwości geometrii zostały dodane dla powierzchni: “Wodoszczelny”, “Pętle”, “Otwory”, “Nierówności” i “Ściany”.

RESETBLOCK Resetuje dynamiczne bloki do domyślnych wartości.

 

PROJEKTOWANIE ARKUSZY BLACH

STRUKTURA: Dokowalny panel STRUKTURY wyświetla drzewko widoku zawartości rysunku. Strukturalny widok jest w pełni konfigurowalny, zmiany można łatwo zapisać i ponownie wczytać.

 

ZAKŁADKI DOKOWALNYCH PANELI

PASKI NARZĘDZI: Kombinacja pasków narzędzi Style Wizualne i Style Multiodnośnika została dodana.

PASKI NARZĘDZI: Zaimplementowano polecenie TPNAVIGATE Grupy palet narzędzi są teraz pokazane w menu kontekstowym..

 

VBA 7.1 - x64 - x86

 

XEDGES Tworzy LINIE, OKRĄG i ŁUK z krawędzi brył 3D, powierzchni i regionów.

XREFOVERRIDE Kontroluje wyświetlanie właściwości takich jak kolor, typlinii, grubość linii, przezroczystość i styl wydruku obiektów na referencyjnych warstwach.

ZINTERSECTION: This new 3d snap mode allows to snap to the intersection of edges and tracking lines with faces. Keywords 'zint' and '_zint' can be used to override the current snapping mode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© Menhirs NV. Wszelkie prawa zastrzeżone.