Autopath - Swept path analysis 

Autopath je profesionalno softversko rešenje za analize prohodnosti vozila, kojeg koriste građevinski inženjeri, saobraćajni inženjeri, arhitekte i planeri.

  • Easy Drive. Interaktivna metoda za određivanje putanje vozila.
  • Vertikalna prohodnost.
  • Jednostavnost kreirajte vaše vozilo.
  • Autopath je jednostavan za korišćenje tako da ne zahteva obuku.
  • Prikaz sledećeg manevra.

Description

Autopath se najčešće koristi za analize kretanja i manervisanja vozila na saobraćajnicama, raskrsnicama, kružnim raskrsnicama, parkiralištima, gradilištima, aerodromima, robno-transportnim terminalima itd. Autopath nema ograničenja u bazama vozila koje se nalaze u programu, program možete koristiti da definišete specijalna vozila kao što su kranovi, teleskopske prikolice i druga vozila. Autopath se prodaje kao PRO i LT verzija. Posetite >> http://www.cgs-labs.rs/Softver/Autopath.aspx *** KARAKTERISTIKE *** 1. Metode analiza prohodnosti Autopath ima nekoliko interaktivnih metoda za analize prohodnosti bazirane na brzini vozila, nagibu saobraćajne povšine, koeficijentu trenja i algoritmima skretnih radijusa, a podržavajući analize simualcija višestrukih vozila na istoj putanji. Autopath-ova prilagodiva horizontalna i vertikalna analiza kretanja vozila može se povezati na osovinu puta, ivicu puta, putne ivičnjake ili bilo koju drugu korisnički definisanu liniju, poliliniju ili osovinu. Željena odstojanja mogu se podesiti za prednju ili zadnju osovinu vozila. Analize prohodnosti će se dinamički ažurirati posle bilo koje izmene putanje vozila. EasyDrive metoda za analizu omogućava interaktivno predviđanje sledećeg manevra kako u smeru napred tako i u smeru nazad, a sa opcijom “okreni točkove u mestu” omogućava se i izvođenje najsloženijih manevara. Takođe imate i mogućnost rada sa prethodno kreiranim analizama, da li kroz izmene izvedene analize ili sa nastavljanjem i dodavanjem na postojeću. 2. Horizontalne i vertikalne simulacije Horizontalne i vertikalne analize simulacija, omogućavaju korisniku da proveri bočne i vertikalne (iznad i sa strana) klirense. Skretni parametri vozila, vrednosti radijusa i nagiba za vertikalnu simulaciju su predstavljeni u svim fazama simulacije i obezbeđuju sve zahtevane podatke za vozilo i pregled analize. 3. Izveštaji Autopath pruža niz različitih izveštaja o prohodnosti vozila: • Prikaz horizontalnih i vertikalnih kontura i parametara vozila, • Dinamičan dijagram skretnih parametara, • Detekciju kolizija vozila za bočne objekte, kao i za objekte iznad i ispod vozila, • Mogućnost označavanja širine putanje vozila za proveru maksimalnih vrednosti, na bilo kojem mestu duž same putanje. 4. Baza vozila Autopath sadrži celu listu baza merodavnih vozila koja su definisana prema specifikacijama za svaku zemlju. Sa opcijom za kreiranje vozila, korisnici mogu proširiti postojeću bazu vozila ili kreirati u potpunosti nove baze vozila prema specifikacijama za tu zemlju a koje nisu inače uključene u softveru. Podrazumevani alati u softveru su i za uvoz/izvoz definisanih vozila, kako bi se omogućilo da nova vozila se mogu razmenjivati. 5. Modifikovana i specijalna vozila Autopath omogućava definisanje sveobuhvatnih parametara vozila koji podrazumevaju: geometriju vozila, broj osovina, međuosovinsko rastojanje, rastojanje točkova, broj točkova po osovini, odmik između točkova, radijus guma, širinu gume, definisanje skretnosti za svaku osovinu i drugo. U kombinaciji sa različitim opcijama za definiciju skretnosti, kao što je proračun upravljivosti, parametar skretnih radijusa i definicije vremena skretanja, korisniku pruža mogućnost da kreira geometrijski tačne i realistične analize prohodnosti vozila. Napredne opcije za definasnje horizontalne i vertikalne konture korisnicima omogućavaju dodatne mogućnosti da definišu i vozila sa velikom detaljnošću. Opcija za konturu vozila podržava dodavanje konture tovara (tereta) i za čak zahtevnije provere analize prohodnosti. I horizontalne i vertikalne simulacije uključuju detekciju kolizija za bilo koji dodati teret. 6. Google Maps Import / Uvoz iz Google Maps Softverski paket Autopath PRO omogućava jednostavan uvoz rasterskih slika i visinskih podataka iz Google Maps u DWG crtež. Željenu lokaciju potražimo uz navigaciju sa mišom ili u polje unesemo željeno pretraživanje. Zatim u programskom okvirnom dijalogu izaberemo mogućnost za unos visinskih podataka i/ili mogućnost za unos rasterske slike. Izbaremo još odgovarajući koordinatni sistem i podaci se automatski unesu u DWG crtež. Posetite >> http://www.cgs-labs.rs/Softver/Autopath.aspx Kancelarija CGS Labs u Srbiji: CGS Labs d.o.o. Danila Kiša 8 21000 Novi Sad SRBIJA Telefon: +381 21 300 47 02 E-mail: info.rs@cgs-labs.com

I agree to the extended privacy statement

Download

Language
Requirements
Autopath - Swept path analysis  Autopath
BricsCAD Pro V19 - V21

Windows
Released
April 17, 2018
Publisher

CGS Labs d.o.o.
Brnčičeva ulica 13
Ljubljana1000
SLOVENIA
www.cgs-labs.com
+386 1 235 06 00

Contact